Elevbedrift på ungdomstrinnet

Oslo · 16 juni 2016

Elevbedrift på ungdomstrinnet

Interessen for entreprenørskap på ungdomstrinnet er økende. Likevel gjenstår en god del arbeid på mange skoler for å få forankret programmet og gitt elevene et konkret tilbud. Vi har sett på hvordan tre skoler i Oslo gjør det. Mulighetene er mange - grip dem og gjør noe med det:-)

"Elevbedrift er kjempegøy selv om det er lærerikt"

Uttalelsen kommer fra en elev på Årvoll skole. Han oppsummerte perioden med Elevbedrift kort og konsist. Gjennom det pedagogiske programmet Elevbedrift får elevene anvende teorien de har lært på skolen på en praktisk måte. Og gjennom praksis ser de verdien av teori. Vi ser at arbeidet med elevbedriften motiverer mange elever og de opplever virkelig læringsglede.

Her er noen eksempler på hvordan skoler i Oslo gir elevene sine verdifull entreprenørskapskompetanse:

Flerfaglig undervisning

Morellbakken

Morellbakken skole:

Elevene på 9. trinn ved Morellbakken gjennomfører hvert år Elevbedrift. Timeplanen løses opp, og all tid i én uke blir brukt til bedriften og entreprenørskap. Perioden avsluttes med en foreldrekveld hvor elevene presenterer sine elevbedrifter og forretningsideer. Rådgiver Lars Thore Bækkelund koordinerer uka og inviterer inn eksterne gjester mens trinnlærerne står for veiledning og praktisk hjelp i klassene gjennom uka. Morellbakken skoles visjon er å legge til rette for at elevene skal utfordre, utforske og utvikle framtida. Elevbedrift er et program som støtter opp om dette.

Les mer på skolens hjemmesider

Bruker timer fra Utdanningsvalg

Brannfjelllærere

Brannfjell skole:

Brannfjell skole bruker mange timer fra Utdanningsvalg og jobber med elevbedrift fra november til februar. Et lærerteam på tre, Leikny Astrup Hinkel, Hilde Sørensen Eid og Hanne Ruth Eikill driver prosessen. De er også kunst- og håndverklærere slik at elevene får mulighet til å lage flotte modeller og prototyper.

Les mer på skolens hjemmesider

Elevbedrift i valgfag

Ris

Ris skole:

Å jobbe med elevbedrift egner seg godt i mange av valgfagene. Ris skole har i mange år utmerket seg med godt entreprenørskapsarbeid. De lar elevene jobbe med Elevbedrift i "Design og redesign" og i "Produksjon av varer og tjenester". Lærer Tone Torblaa kan fortelle om stor søking og mange elever på venteliste.  

Les mer på skolens hjemmesider

UE Oslos tilbud på ungdomstrinnet 2017-2018

Ta kontakt med oss!

Kim Østberg Larsen, UE Oslo
kim.larsen@ue.no
Mob: 93044466