Energi for fremtiden i Kabelgata

Oslo · 17 nov 2017

Energi for fremtiden i Kabelgata

15. – 16. November ble det arrangert Energi for fremtiden Innovasjonscamp på Kuben videregående skole i samarbeid med Enova, Omsorgsbygg, Oxer eiendom og Ungt Entreprenørskap. Elever fra studiespesialiserende, elektrolinjen og helse- og oppvekstfag ble unge byplanleggere og fikk i oppdrag å planlegge løsninger for den nye bydelen som skal bygges i kabelgata på Økern, hvor Kuben vgs ligger.

Elevene fikk i oppdrag å gi innspill til en bydel med minimale klimagassutslipp, lavt energibruk samt bruk av fornybare energikilder. Det skulle også være renovasjon med søppelgjenvinning og en helhetlig tanke om sirkulær økonomi. Elevene skulle utgangspunkt i én av fire problemstillinger og levere et forslag som inkluderte hvordan bydelen kunne se ut i 2030. De kunne velge mellom å fokusere på transporten internt i bydelen, energiforbruket, energiproduksjonen eller velferdsteknologien.

Etter at elevene hadde fått onsdag og torsdag morgen til å utvikle forslagene sine fikk de presentere dem for en jury. Juryen bestod av lærere og representanter fra samarbeidspartnerne. Dagen startet med klassefinaler hvor de beste ble sendt til semifinalene for hver linje, før de beste fra hver linje møttes i finalen.

Pres by Future van

Det var tydelig at elevene hadde jobbet hard med forslagene sine, og det ble presentert mange nyskapende og innovative forslag til den nye bydelen. Alt fra svevende biler, energigenererende fliser, treningsapparater som generer strøm, og diverse tiltak for å utnytte avløpssystemene på best mulig måte. Juryen hadde fokus på å finne forslag som løste oppdraget, var nyskapende og gjennomførbare. Det ble også lagt vekt på i hvilken grad gruppen klarte å selge ideen sin til juryen.

Vinnere Kuben Enova 2017

 

Vinneren av Innovasjonscampen ble en gruppe fra automatiseringslinjen på elektrofaget, deres fokus var å produsere mer energi samtidig som de ville bruke mindre. De ville ta i bruk takterrasser på en innovativ måte for å redusere energiforbruket til bydelen. Juryen begrunnet seieren med at gruppen tenkte helhetlig, satt sammen løsninger på en ny måte og hadde fokus på brukerperspektivet.  

Elevene synes det var gøy å ha en annerledes skoledag, med en så stor konkurranse, samtidig som de klarte å inkludere de ulike linjene. En av elevene fra vinnergruppen fortalte: «Det var bra gjennomført, og skolen gjorde en god innsats. Det var også lærerikt å presentere foran publikum og øve på gruppearbeid».

Skrevet av Erica Gjetsund, Entreprenørskapselev fra Ullern vgs.