Er vi klare for dramatiske endringer i arbeidsmarkedet?

Oslo · 8 jan 2016

Er vi klare for dramatiske endringer i arbeidsmarkedet?

Vi står nå overfor store og fundamentale endringer i norsk arbeidsliv. Det forutsetter også at vi tenker nytt om hvordan vi skor våre neste generasjoner.

NHOs årskonferanse for 2016 har temaet ”Remix – det nye arbeidslivet”. Vi må spørre oss selv; er vi utdannet for å takle et nytt Norge? Er vi rustet for slike dramatiske endringer? For dette er omstillingens tunge bør; ingen fagbok kan lære oss å takle det som måtte komme rundt neste sving. Med en mer global og kompleks teknologisk verden, blir svingene bare knappere og knappere.

– Utdanninger må endres og stimulere til kreativitet, sier Andrew McAfee, MIT-professor og en av hovedforedragsholderne på konferansen. – Undervisning er tilrettelagt for en annen form for yrkesliv, der innovasjon og kreativitet var mindre viktig.

Generasjonen som i dag sitter på skolebenken skal snart møte kjente og ukjente utfordringer. De blir ansvarlig for eldrebølgen som kommer. De må takle miljøutfordringer av ukjent skala, og de skal konkurrere i det globale markedet hvor endringer er den nye normalen. Lærebøkene deres kan være et verktøy for refleksjon, men bare dersom de har noen knagger å henge den på. Arbeidserfaringen vil være en slik knagg – det er når vi gjør at vi lærer.

Gi tid til kreativitet

Utdanningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap. Det er ikke nok at de som er i arbeidslivet i dag skal tenke nytt, vi må ha med oss de unge også.

For noen ting kan vi forutse. Det nye arbeidslivet vil kreve ferdigheter som kreativitet, samarbeid, evne til å ta initiativ, risikohåndtering, kommunikasjon og sosiale ferdigheter. For å bli bedre på disse ferdighetene må man må øve. Barn og unge må få mer praktisk læring. De må få være mer i kontakt med verden utenfor skolens fire vegger. Det bygger både selvtillit og glede når man oppdager at man kan være med å påvirke det som skjer i samfunnet. Vi må starte med de unge. I idretten er det ingen som venter til man er tjuefem år. Tidlig trening gir en større forutsetning for mestring.

Innovasjon og entreprenørskap - et verktøy for vekst

Gjennom Ungt Entreprenørskaps arbeid ser vi at kunnskap om og erfaring med innovasjon og entreprenørskap gir resultater. Unge finner sin egen vei og blir inspirert til å se muligheter å gjøre noe med dem.

Hver enkelt elev fortjener å utvikle sine styrker og interesser. Alle er gode til noe! Når barn og unge får lære gjennom å gjøre, blir læringen meningsfull. Det blir også lettere å gjøre karrierevalg.

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge flere folk som evner å skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier fremover.

Det er de unge i dag som er morgendagens verdiskapere. Det er de som skal dekke våre behov som i dag ikke engang finnes. Det er derfor viktig å sørge for at entreprenørskap presenteres for alle tidlig i skolen. Entreprenørskap som kompetanse trengs også for å videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner. Kanskje også trengs det aller mest i offentlig sektor.

Nytenkning trengs overalt

Ungt Entreprenørskap har gjennom de siste tjue årene utviklet metoder for å øve på nytenkning og verdiskapning i utdanningen. Gjennom Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift, får unge prøve og feile i trygge rammer. Forskning viser at de som har drevet Ungdomsbedrift på videregående skole har dobbel så stor sjanse for å starte egne bedrifter. Flere tar lederansvar, og mener de har kompetanse til å gjøre noe med muligheter som skulle dukke opp. Som gründere skaper de arbeidsplasser, og andre bidrar til utvikling i bedrifter som allerede finnes og gjennom det bidrar til at nye arbeidsplasser blir skapt.

Vi i Ungt Entreprenørskap eksisterer for flere enn gründeren i seg selv. Vi er til fordi vi vet at innovasjon trengs overalt – i offentlig sektor, i etablerte selskaper og i akademia. 10. februar samler vi unge entreprenører i Oslo på Norges varemesse til Entreprenørskapsmesse. Her møtes nærmere tusen elever som allerede på ungdomstrinnet eller i videregående driver sin egen Elev- eller Ungdomsbedrift. Vi er stolt av alle lærere og skoler som gir elevene mulighet til å lære ved å gjøre gjennom å drive sin egen bedrift. Vi skulle bare ønske at enda flere får muligheten! Flere må bli enda bedre forberedt på de store endringene i arbeidsmarkedet. La oss sørge for at flere elever får en remix av teori og praksis i skolen!

Siv Elin Dammen

daglig leder Ungt Entreprenørskap Oslo