Fritidsklubbene og lærerstudentene på NIH

Oslo · 30 sep 2015

Fritidsklubbene og lærerstudentene på NIH

Ungdom og Fritid representerer minst 70 000 ungdommer spredt rundt i landet. I tre dager har lærerstudenter på Norges idrettshøyskole laget nytenkende og innovative løsninger for Ungdom og fritid. Slår det an hos ungdommen selv? 

Ungdom og fritid ba studentene "Lage et konsept/aktivitet som skaper oppslutning/engasjement/nysgjerrighet på klubben". Oppdragsgiver ønsker at løsningene; bedrer klubbenes omdømme; bidrar til inkludering; slår an hos foreldre; inspirerer samarbeidspartnere og gir varig spredning. De ønsket seg kort og godt en løsning av høy kvalitet.

Ungdom og fritid

Ungdom og fritid med ungdomsledere fra Groruddalen

- Vi var litt nervøse, men det gikk greit, sier Kafi og Hassan om presentasjonen de holdt foran studentene. De er begge ungdomsledere fra Groruddalen og aktive brukere av fritidsklubber. På innovasjonscampen skal de også vurdere studentenes bidrag. - Ja, her var det flere ideer vi synes kunne funka. Vi er på klubb for å sosialisere, unngå kriminalitet og for å endre fordommer. Det var mange av løsningene i dag som vi kunne ha vært med på, svarer Kafi og Hassan. -Jeg likte godt løsningen In Da Club, men det var mange bra, sier Kafi før han og resten av juryen skal gå igang med de endelige diskusjonene.   

bilde 1

Hassan og Kafi etter presentasjonene 

Det var mange gode bidrag, både muntlig og skriftlig. Det var likevel ett bidrag som skilte seg ut, blant annet for sitt gode grunnlagsarbeid og for sin "ung-til-ung"- profil. Vinnerbidraget foreslår aktivitet for og med ungdommer ved transittmottak og ungdomsklubber. Samarbeidet mellom Ungdom og Fritid og Torshov Transittmottak skal gi verdier, innsikt og glede både til ungdommene på mottaket og til ungdommene på klubbene. Ole Henrik, Elin, Simen og Martin som jobbet frem løsningen gjennomførte en meget god pitch som snakket både til hodet og hjertet.

Vinnergruppa NIH

Vinnerlaget besto av Ole Henrik, Elin, Simen og Martin

Det var In Da Club som tok andreplassen.

Juryen: 

-Kafi Ahmed Rage, ungdomsleder fra Groruddalen
-Hassan Al-Saady Hayder, ungdomsleder fra Groruddalen
-Heidi Andersen-Dukes, Ungdom og fritid
-Christina Søgård, Ungdom og fritid
-Shuayb Yassin Mohammed, Ungdom og fritid
-Reidar Säfvenbom, NIH - SKP 
-Kim Østberg Larsen, Ungt Entreprenørskap Oslo

Les hva Inger-Åshild By, førsteamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, skriver om Innovasjonscamp på NIH.