Kuben vgs: Årets Entreprenørskapsskole i Oslo 2016

Oslo · 3 feb 2017

Kuben vgs, Årets entreprenørskapsskole i Oslo 2016

Kuben vgs er en ung skole, men har brukt årene godt og er i 2016 Årets Entreprenørskapsskole. Prisen ble delt ut av Astrid Søgnen under Utdanningsetatens Skoleledermøte fredag 3. februar 2017. 

- Det er kjekt med anerkjennelse! Vi er stolte og det er en stor ære sier rektor Kjell Ove Hauge. Han mottok prisen av Utdanningsdirektør Astrid Søgnen og kom da i godt selskap med tidligere vinnere: Lambertseter vgs, Majorstuen skole, Nydalen vgs, Foss vgs og Kongshavn vgs. Vinneren får kr. 10.000,- til videreutvikling av skolens entreprenørskapsarbeid.

Kuben skriver i søknaden "Arbeidet med entreprenørskap trener elevene i samarbeid, nytenkning, kreativitet, problemløsning og sosiale ferdigheter. Samtidig skaper det kontaktflater med bransje og næringsliv hvor elevene får virkelighetsnære erfaringer og opplevelser, kontakter og nettverk."

Kake Kuben

Årets jury har bestått av medlemmer i Ungt Entreprenørskaps styre:

  • Roy Venge Tollefsen, Utdanningsetaten i Oslo kommune
  • Kari Hauge, LO Oslo og Akershus
  • Bjørn Kjærstad, Hafslund

Juryen fikk fem søknader til vurdering. De kom fra Kongshavn vgs, Lambertseter vgs, Kuben vgs, Oslo Handelsgymnasium og Ris skole. Alle de fem skolene har gode søknader. De belyser alle kriteriene på en god måte og kriteriene har vært:

  • Forankring i skolens planer
  • Gjennomførte aktiviteter og planer
  • Erfaringer og ringvirkninger

Juryen har valgt årets vinner på bakgrunn av bre og høy aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanning. Arbeidet er godt forankret i skolens planer, og de har god driv i utviklingen. Skolen har mange samarbeid med aktører utenfor skolen, både med næringsliv, offentlige virksomheter, høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsskoler og internasjonale aktører. Erfaringer og ringvirkninger beskrives på en god og ryddig måte i søknaden. 

Se video fra da vi overrasket med nyheten på skolen på Facebook: UE Oslos side og Kuben vgs side

Kontaktperson: 

Siv Elin Dammen, tlf. 930 48 203, siv.dammen@ue.no