Læring i fokus på Innovasjonscamp med Microsoft

Oslo · 2 sep 2015

Læring i fokus på Innovasjonscamp med Microsoft

Elever fra VG3 på Stovner videregående skole og Kuben videregående skole var onsdag 2. september med på Innovasjonscamp og jobbet med fremtidens skole sammen med Microsoft. Innovasjonscampen viste hvordan elevene ser på utfordringer rundt læring og fremtidens muligheter med nye verktøy. - Dette er trening som er viktig for Oslo kommune, sa finansbyråd Eirik Lae Solberg under premieutdelingen.

Det var elevene fra Entreprenørskap og Bedriftsutvikling 2 og Markedsføring og ledelse som var invitert til å delta, og som fikk oppdrag fra Microsoft. Microsoft er opptatt av at skolen trener det 21. århundrets kompetanser; problemløsning, teknologi, kunnskapsbygging, kommunikasjon, selvregulering og samarbeid. Oppdraget gikk ut på å finne løsninger hvor HoloLense gjør læringen enklere. 

Elevene fikk oppdraget kl. 9 og gjennom dagen jobbet de både i drømmerommet og kritikerrommet, før de bestemte seg for en løsning. Denne ble presentert med en idebeskrivelse og en to minutters presentasjon av løsningen på slutten av dagen. Innovasjonscampen hadde samlet en sterk jury.

Jury IC Kuben sept 2015

Fra venstre Bjørnar Hovemoen (Microsoft), Kjell Ove Hauge (rektor Kuben vgs), Kjersti Bjønness (Utdanningsetaten), Eirik Lae Solberg (finansbyråd Oslo kommune) og Terje Wold (rektor Stovner vgs).

Juryen var imponert over elevenes løsninger, og alle hadde elementer som var innovative og viste at elevene hadde jobbet godt med oppdraget. Til slutt var det løsningen fra gruppe nr. 6 som gikk av med seieren. 

Vinnere IC Kuben sept 2015

Malene, Natasa, Hassan og Abdiasis hadde beskrevet en løsning som inkluderte flere elementer av læring, blant annet en virtuell verden, en notatfunksjon og en løsning som fjernet unødvendig tidsbruk ved fraværregistrering. 

Publikumsprisen gikk til gruppe nr. 10 som hadde løsningen "MyHelper" 

Publikums favoritt IC Kuben sept 2015

med Shene, Abdulhakim, Natasha og Ashraf. De ser for seg å bruke HoloLense til å analysere tekst og tydeliggjøre kompetanse målene.

Finansbyråd Eirik Lae Solberg delte ut juryens pris og brukte anledningen til å fortelle om hvordan Oslo, Europas raskest voksende by, vil møte utfordringene med befolkningsvekst på en smart måte.

ELSolberg IC Kuben sept 2015 bes

- Byen trenger flere arbeidsplasser og smarte løsninger for å gjøre byen bedre. Det dere er med på i dag er en start som vil bidra til dette, sa finansbyråden. 

Kuben videregående skole var vertskap for innovasjonscampen, og entreprenørskapslærerne Trine Skarvang (Kuben vgs) og Even Johan Ottersland (Stovner vgs) organiserte innovasjonscampen fra skolens side.

Trine og Even IC Kuben sept 2015

- Vi i Ungt Entreprenørskap ønsker å være en brobygger mellom skole og næringsliv. For å få til dette er vi avhengig av engasjerte lærere som Trine og Even, og samarbeidspartnere som Microsoft. De gjør en forskjell for elevene, sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Oslo Siv Elin Dammen.