Noe som er verdt å bruke tida si på

Oslo · 8 nov 2017

Noe som er verdt å bruke tida si på

Ute på skolene jobber i disse dager elevene intenst med ideer til elev- og ungdomsbedrifter. Behov kartlegges, problemer identifiseres og tvil og tro avløser hverandre i jakten på gode løsninger. Men hva vil vi egentlig at elevene skal løse? 

I samarbeid med Kavlifondet og FN-sambandet setter Ungt Entreprenørskap Oslo fokus på FN’s bærekraftsmål som et utgangspunkt for jobbing med elevbedrift på ungdomstrinnet. Vi viser elevene eksempler fra sosiale entreprenører og samfunnsinnovatører, og forteller dem at gjennom en elevbedrift kan de være med på å gjøre en viktig forskjell. Vi håper og tror at gjennom å velge viktige problemer å løse, øker motivasjonen og læringen. I-landsproblemer og navlebeskuende behov vekker ikke så stor begeistring og engasjement, hverken i egen elevbedrift eller blant andre involverte og kunder, og bedriften har i hvert fall et dårlig utgangspunkt hvis løsningene er med på å skape problemer i stedet for å løse dem. 

IMG_1951

Elevene på Ris er i gang med sine elevbedrifter. De er i idéutviklingsfasen og har snakket en del om behov i seg og rundt seg. En bedrift har definert stress blant skoleungdom som et stort problem, og ønsker å utvikle en løsning som kan hjelpe elevene med å takle stress i hverdagen. Men hva skal løsningen være? 

En annen elevbedrift er inspirert av ulike kampanjer hvor man strikker skjerf til trengende mennesker. De har lyst til å skape noe lignende på Ris skole - kanskje involvere resten av skolens elever. Kanskje stressmestring og strikking lar seg kombinere; kan det bli en vinn-vinn løsning? Mange interessante spørsmål, nå må de kreative musklene begynne å jobbe.

Lærer Tone Torblaa stiller spørsmål og veileder elevene videre. Elevbedriftene på Ris har gjort det veldig godt i mange år, og søkingen til valgfaget Produksjon av varer og tjenester er høy. Ingen tvil om at entreprenørskap engasjerer elevene! Vi ønsker lykke til videre - dette kan bli knallbra!

IMG_1965

Lærer Tone Torblaa på Ris skole i Oslo.

FN-sambandet tilbyr også skolebesøk til klasser for å snakke om bl.a. FN's bærekraftsmål og bærekraftig utvikling.
Ta kontakt med Mette Bjerkaas.  Avdelingsleder Øst (Oslo, Akershus, Vestfold, Østfold, Buskerud, Hedmark og Oppland)
mette.bjerkaas@fn.no 22 86 84 32