OHG til topps!

Oslo · 2 feb 2018

Hege Sannum fra OHG mottar prisen fra Utdanningsdirektør Astrid Søgnen

I den syvende kåringen av årets entreprenørskapsskole i Oslo var det Oslo Handelsgymnasium som gikk til topps. De mottok prisen under skoleledermøte med alle skoleledere i Oslo tilstede. Utdanningsdirektør Astrid Søgnen delte ut prisen.

Samtidig som prisen formelt ble delt ut på skoleledermøtet var UE Oslos Hege på overraskelsesbesøk hos entreprenørskapslærerne på Oslo Handelsgymnas. Dere kan se mer fra dette stuntet på Facebook: @UEOslo. 

Hege og SE

Hege Astrup Sannum mottok prisen på vegne av Oslo Handelsgymnasium og ble gratulert av daglig leder i UE Oslo, Siv Elin Dammen.

Juryens begrunnelse: 

  • Juryen har valgt årets vinner på bakgrunn av bre og høy aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanning. Arbeidet er godt forankret i skolens planer, og de viser evne til utvikling. Skolen har hatt stor økning i aktiviteten de siste årene.
  • Skolen har godt samarbeid med aktører utenfor skolen, både med næringsliv, offentlige virksomheter, og de foresatte er engasjert og involvert i entreprenørskapsarbeidet. 
  • Skolen trekker frem at entreprenørskapsfaget skaper stor motivasjon blant elevene, noe som viser seg gjennom eksamenskarakterene. De trekker frem møtene med lokalt næringsliv og mellom ulike generasjoner som viktige ringvirkning av entreprenørskap i utdanningen.

Vi gratulerer Oslo Handelsgymnasium!

For mer informasjon kontakt:

Siv Elin Dammen, siv.dammen@ue.no, tlf. 930 48 203.