Pangstart for Ungt Entreprenørskap Oslo

Oslo · 25 aug 2017

Pangstart for Ungt Entreprenørskap Oslo

UE Oslo har startet opp for fullt med pitchekurs, mulige studentbedrifter på Operahøyskolen og besøk av Grete Ingeborg Nykkelmo; administrerende direktør i UE Norge. Her får du vår uke oppsummert.

- UE Oslo startet det nye skoleåret med et pang på Høgskolen i Oslo og Akershus. Da ble det innlegg om innovasjon, entreprenørskap og Studentbedrift til medier og kommunikasjonsstudentene OG pitchekurs for ingeniørstudentene.

- Ekstra kreativt ble det da vi var på Operahøyskolen for å snakke med studentene der om Studentbedrift.

- UE Oslo deltok når det nye rektoratet ved Universitetet i Oslo inviterte til møte med alle sine samarbeidspartnere. #UIOiSamspill.

- Vi har vært i møte for å planlegge «Nordea i skolen» som skal finne sted 19. september. Her skal 750 elever i Osloskolen få være med på UE-programmet «Økonomi og karrierevalg».

- Vi har hatt samling med styret vårt hvor vi fikk besøk av den nye administrerende direktøren i UE Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.

- UE Oslo har vært på møte med UE ansatte i andre fylker om «Gjør noe med det» prosjektet. Her jobber vi med sosialt entreprenørskap og bærekraft i elevbedrifter. 

- Hudpleie på Stovner tilbyr nå Ungdomsbedrift programmet for sine elever.

- Oslo Restaurantskole er en ny skole som har fått kursing i UB og vil tilby elevene sine muligheten til å starte Ungdomsbedrift allerede på VG1.

- Vi har vært i møte for å planlegge Innovasjonscamp for studentene på lærerutdanningen ved HIOA. Her samarbeider vi med Teknisk Museum, FN-sambandet og Høgskolen i Oslo og Akershus.

Og ikke minst: I dag har vi innføringskurs, etterfulgt av nettverkssamling, for UB-lærere i videregående skole.