Sosialt entreprenørskap; Utfordrende men aktuelt.

Oslo · 7 sep 2017

Sosialt entreprenørskap; Utfordrende men aktuelt.

Å være innovativ betyr ikke å finne opp helt nye ting hver gang. Innovasjon handler også om å se mulighetene til å utvide og skape noe med ting som allerede eksisterer. Dette fikk studentene på Handelshøyskolen BI erfare da deres oppdragsgiver under innovasjonscampen ble Kompass & Co. 

Tidligere har studentene i entreprenørskapsfaget hatt oppdragsgivere som Microsoft, Finn.no og Dagens Næringsliv. Tor Haugnes, foreleser i entreprenørskap på BI forklarte at han ville utfordre de ferske BI-studentene med et vanskelig tema som berører mange.  

Oppdragiveren Kompass & Co er et sosialt entreprenørskap som jobber med å skape arbeidsplasser for ungdom som lett faller utenfor utdanningsløpet, eller som har deltatt på tiltak fra NAV og barnevernet. De har tre hovedsatsninger som ungdommene jobber med; Catering og foodtruck, urban dyrking og redesign. Med fokus på bærekraftsmålene vil Kompass & Co gi ungdommene muligheter til å oppleve mestring gjennom opplæring, arbeid og ansvar.

Presentasjon Innovasjonscamp

Gründeren Sherry Hakimnejad og hennes partner Katerina Medbøe Eriksen ville ta ansvar for ting som ikke har fungert i samfunnet og gjøre noe før det er for sent. De mener at sosialt entreprenørskap er viktig fordi det er med på å skape en bærekraftig forretning samtidig som at det kan løse ett eller flere samfunnsutfordringer.

Kompass & Co har erfart de vanlige utfordringene grundere kan oppleve med mye arbeid, dårlig økonomi og vanskeligheter med å finne samarbeidspartnere. Gjennom å være oppdragsgiver på innovasjonscampen opplevde de å få inn gode ideer som kunne være med på å ta Kompass & Co videre.

Frida Torblaa, Eyvind Ugland, Mats Tvedt, Thomas Tvete og Øystein Thorheim imponerte Kompass & Co under innovasjonscampen med deres ide: «ØkoEvent». Løsningen ville gjøre Kompass & Co til et bindeledd mellom arrangementer slik at ressurser kan gjenbrukes på tvers av arrangementene. For eksempel når noe blir ødelagt under arrangementet vil det bli reparert og gjenbrukt. På den måten kan Kompass & Co og deres ungdommer bruke den kompetansen de allerede har og jobbe videre med disse på en ny måte. Gruppen foreslo også å eksperimentere med ideen på tre ulike arrangementer i Oslo først for å komme i gang.

Innovasjonscamp

«Jeg opplevde innovasjonscampen på BI som en boost. Det var utrolig inspirerende å se så mange studenter så engasjert og dedikert til å jobbe med vårt selskap. Jeg ble både stolt og rørt. I tillegg fikk jeg håp om at morgendagens arbeidsgivere og takere er mye mer opptatt av bærekraft i praksis og finne ut løsninger som kan leve i flere år enn kanskje tidligere generasjoner.»
Sherry Hakimnejad
Partner og daglig leder i Kompass & Co