Thank you for the opportunity

Oslo · 20 juli 2018

Thank you for the opportunity

Kunsten å glede UB fra Kongshavn vgs - Philip Antonetti, Mathias Norheim, August Øverbye og Mille Josefine Fusdahl

Europas unge entreprenører viste seg fram under EM for ungdomsbedrifter i Beograd denne sommeren.  Hva opptar Europas unge hoder for tiden, og hva har de lært dette skoleåret med Ungdomsbedrift (Company Program)?

Jo, elevene takket først og fremst for muligheten. De takket for å få en plattform å utvikle sine ideer på. De takket lærerne sine for at de tør og orker. De takket sine medelever for at de var et godt team og de takket elevene fra de andre landene på arrangementet for at de inspirerte dem. Europas beste entreprenørskapselever viste i det store og hele en raushet, ydmykhet og vilje til å lære mer som var både rørende og imponerende.

Stand i Beograd

Hver sommer samler Junior Achievement (vår organisasjons internasjonale navn) de nasjonale vinnerne til vennskaplig konkurranse og entreprenørskapsfest. Det er virkelig et trangt nåløye. Av ca. 300 000 elever som har drevet ungdomsbedrift i Europa dette skoleåret, var ca. 200 elever tatt ut (39 ungdomsbedrifter fra 39 ulike land). Direktører fra store globale konsern kommer for å veilede, juryere og arrangere work-shops. Ministre, ambassadører og ordførere kaster glans over arrangementet, og du er aldri langt unna et TV-team som filmer og intervjuer elevene. Elevene skal gjennom fire vurderingsituasjoner; innlevering av bedriftsrapport i forkant, pitch fra scene, utstilling og intervjuer.

Kunsten å glede

Det er alltid interessant å sammenligne de ulike landene og høre hva elever, lærere, mentorer og næringslivsrepresentanter fra ulike land forteller og vektlegger. Det gledelige er at alle parter har forstått læringsperspektivet - alle er inneforstått med at dette handler om læring og om å utvikle de entreprenørielle kompetansene hos elevene. Når du går rundt på stand og snakker med elevene, fremhever de teamet, problemene de har løst, vanskelighetene de har overkommet og initiativet de har lært seg å ta. Ingenting kommer gratis - alt er hardt arbeid.  Det er som en rød tråd gjennom hele arrangementet, gjennom hele Junior Achievement, gjennom hele Europa. Det er betryggende å se at organisasjonen vår har en så tydelig pedagogisk plattform og et felles verdigrunnlag. Da Norges ungdomsbedrift Kunsten og glede UB var på panelintervju, takket juryen elevene for deres engasjement for en viktig sak, de roste dem for en "outstanding business plan" og sa at de hadde lært mye av elevene. Deretter ville de vite hva elevene hadde lært! Fokus var læring - også for næringslivet. Stort!

Bjørn Kjærstad, Hafslund og styreleder for Ungt Entreprenørskap Oslo, var også tilstede på arrangementet. Han er overbevist om at elevene profitterer stort på å få gjennomføre et bedriftsprogram på skolen eller i studiet. Da vi spurte om en kommentar til hva han observerte, sa han:

-Hvis jeg hadde vært pappa for en gutt eller jente på videregående skole som ikke hadde blitt gitt mulighet til å drive ungdomsbedrift, ville jeg blitt oppriktig bekymret. Det er helt klart at elever som har ungdomsbedrift får en stor fordel. I Hafslund ser vi etter akkurat disse egenskapene som dyrkes fram gjennom entreprenørskap i utdanning. Dette er kompetanser næringslivet etterspør.

Mathias

 Så hvordan gikk det for Norge, for Kunsten å glede UB fra Kongshavn vgs?  Daglig leder, Mathias Norheim, oppsummerte det slik:

-Vi i Kunsten å glede UB opplevde EM som utrolig lærerikt og gøy. Det å kunne møte folk med samme interesse for entreprenørskap fra forskjellig land i hele Europa er utrolig gøy og fører til en rekke innholdsrike samtaler. Vi vant en pris (ManpowerGroup's "Ready for work" Award" red anm.) som kommer til å hjelpe oss i Kunsten å glede fremover. Vi gleder oss til å se hva fremtiden bringer, Kunsten å glede stopper ikke her.

Sitatet fra Mathias oppsummerer elevenes holdning: Læring, interaksjon med andre, "drive" og framtid. Gratulerer så mye og lykke til videre!

IMG_3760

Prisen fra ManpowerGroup gir Kunsten å glede ett års mentoring/support fra konsernet til å videreutvikle bedriften. 

Les mer om EM og resultatene på JA's nettside

Tusen takk til våre hovedsamarbeidspartnere Nordea, Sparebankstiftelsen DNB, Hafslund, Oslo kommune og FERD for at dere gir Oslos elever muligheter.