Trenger din Studentbedrift en Propell?

Oslo · 18 nov 2016

Trenger din Studentbedrift en Propell?

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har Ungt Entreprenørskap Oslo gleden av å kunne dele ut økonomisk støtte til studentbedrifter. Utdelingen gjøres ut fra innsendt søknad. Kan dette være noe for din Studentbedrift?

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har Ungt Entreprenørskap Oslo gleden av å utlyse midler til Studentbedrifter i Oslo som trenger oppdrift, kraft og fart. Vi vil utløse de unges krefter og gi dem en propell som tar dem videre i utviklingen av egen idé og bedrift. 

Studentbedriften må vise

  • Engasjement, drivkraft og gjennomføringsevne.
  • Et tydelig behov og en plan for hvordan propellen skal brukes.
  • Potensiale for verdiskaping.
  • At midlene kan utløse gode krefter.

 

Studentbedrifter kan søke om inntil 20 000 kroner for videreutvikling av Studentbedriften.

 

Søknaden må tydeliggjøre kriteriene over og skal være på maksimalt to sider. Det må fremgå av søknaden et enkelt budsjett for beløpet det søkes om. Organisasjonsnummer og studentbedriftens kontonummer må fremkomme av søknaden. Relevant informasjon kan vedlegges. Søknadsfristen er 1. desember 2016

 

Søknaden sendes til

Ungt Entreprenørskap Oslo

v/Siv Elin Dammen
Sentralen, Øvre Slottsgate 3
Pb. 183, Sentrum
0102 OSLO

oslo@ue.no