UE Oslo anbefaler:

Oslo · 21 sep 2018

UE Oslo anbefaler:

UE Oslo har funnet frem bøker og filmer vi mener inneholder mange smarte triks og tips entreprenørskapselever kan få god nytte av. De dekker temaer som vi i UE Oslo, på lik linje med lærere og forelesere, ofte ser at mange elever synes er utfordrende. Månedens tema er: Hvordan kan man bruke det å være introvert som fordel i en «bransje» med spisse albuer? 

«The power of introverts in a world that can’t stop talking» - Susan Cain 

Det er fort gjort å tenke at elevene som kommer til å gjøre det best i entreprenørskap er de ekstroverte; de som snakker høyt og mye, er sosiale og generelt har høyt energinivå. Denne tankegangen ser vi også utenfor klasserommet. Som samfunn har vi en tendens til å assosiere det å være introvert med noe negativt. Dette er ikke tilfellet, hverken som entreprenør eller i det øvrige samfunnet. I boken tar Susan Cain et oppgjør med de negative assosiasjonene, og beviser en gang for alle at verden stopper å gå rundt uten introverte mennesker. Hun bruker fascinerende eksempler fra virkeligheten, og tidlig i boken blir man utfordret med en test man selv kan ta for å finne ut hvor introvert eller ekstrovert man er. 

Vi tror denne boken kan være til hjelp for veiledere med elever eller studenter som er i den introverte enden av skalaen, og som gjerne vil overbevise dem om at man ikke må være den som tar mest plass for å gjøre det bra i entreprenørskap. Å gjennomføre testen i klassen kan være et godt utgangspunkt for at elevene skal bli bedre kjent med seg selv, men også for å sette sammen team. Å forme team av elever med forskjellige egenskaper og ferdigheter mener vi er avgjørende for å få en EB/UB/SB til å bli en suksess. Et godt utgangspunkt vil være å blande ekstroverte og introverte, da de ofte sitter på ulikheter som komplimenterer hverandre godt. 

Løp og kjøp!