Vurderer du ungdomsbedrift til høsten?

Oslo · 1 april 2019

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produkt-idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling. Som elev i ungdomsbedrift blir du utfordret på en virkelighetsnær måte, samtidig som du utvikler gode samarbeidsevner og kreative ferdigheter. 

Les mer om ungdomsbedriftsløypen på   ue.nos ressurssider eller på   ungdomsbedrift.no

Ta kontakt med Henriette for mer informasjon: 

Henriette Ranum

Rådgiver, videregående skole

E-post:  henriette.ranum@ue.no

Telefon: +47 922 81 712