Om oss

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.  UE Oslo er ansvarlig for dette arbeidet i Oslo.

 Vi tilbyr:

  • Undervisningsopplegg og læremateriell innenfor entreprenørskap og samarbeid skole – næringsliv.
  • Gratis informasjon og veiledning basert på den enkelte skole og bedrifts behov.
  • Arrangementer, kurs og seminarer for elever, studenter, lærere, skoleledere og andre aktører.
  • Hjelp slik at skoler, utdanningsinstitusjoner og bedrifter kan tegne gode partnerskapsavtaler, skape nettverk og legge forholdene til rette for videreutvikling av entreprenørskapsarbeidet.
  • Prosjekter og utviklingsarbeid for å heve kvaliteten på entreprenørskapsarbeid og samarbeid mellom skole, utdanningsinstitusjoner og næringsliv.