Årsmøte i UE Østfold

Østfold · 04.april 2013

Innkalling til ordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Østfold.

Tid: torsdag 4. april kl. 15.00-16.00
Sted: Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg 
Gi beskjed om ankomst på e-post ostfold@ue.no senest fredag 8. mars. Sakspapirer sendes ut senest tirsdag 19. mars til de som har meldt ankomst innen ovennevnte frist.

Hvem har stemmerett? Stemmerett på årsmøtet har stemmeberettigede representanter og én representant fra hver samarbeidspartner (organisasjoner/kommuner/fylkeskommune) for Ungt Entreprenørskap Østfold. Lokallagene (elevbedrifter/ungdomsbedrifter/studentbedrifter) i en kommune har sammen en stemme i årsmøtet. Blant medlemmer i lokallagene som er påmeldt til årsmøtet, velges én stemmeberettiget representant over 15 år fra hver kommune som er representert. Valg skjer ved konstitueringen av årsmøtet.Lokallagene og samarbeidspartnerne kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig innen en måned før årsmøtet.

Saksliste:
Sak 1:
Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av stemmeberettige
Sak 2:
Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2012
Sak 3:
Godkjenning av nye vedtekter
Sak 4:
Valg av styre, revisor og valgkomité
Sak 5:
Valg av representant/er til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Norge 

Mvh UE Østfold