Årets beste Elevbedrift er fra Sandbakken skole i Sarpsborg

Østfold · 14 mars 2019

Disse elevene utgjør ledelsen ved skolekantina på Sandbakken barne- og ungdomsskole. Nå er Kantine Sandbakken EB kåret til Årets beste elevbedrift i Østfold. Foto: UE Østfold

Rekordmange ungdomsskoler deltok under fylkesmessen for Elevbedrifter i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold 14. mars. Det var høyt nivå på årets bedrifter, og engasjement, bærekraft og skaperglede møtte publikum og jury. Den gjeveste prisen, Årets beste Elevbedrift gikk til Kantine Sandbakken EB i Sarpsborg. 

Elevdrevet kantine helt til topps

Ved Sandbakken ungdomsskole drives elevkantina av elevene selv. -Vi er en stor bedrift med 36 ansatte, forklarer Sarah Roen Eriksen, daglig leder i elevbedriften. Ettersom vi er så mange ansatte, er det ekstra viktig med god kommunikasjon og velfungerende samarbeid. Vi legger vekt på at alle skal trives, og de ansatte har stor medvirkning i bedriften. Nå er vi ganske sjokkert, og veldig glade, smiler de unge bedriftslederne som i disse dager jobber med å ansette flere i bedriften, for å kunne dekke den store etterspørselen. Kantine Sandbakken EB fikk også prisen for Årets beste IA-bedrift. Nå jobber de videre mot Region Østmessen som arrangeres i Halden 28. mai. 

 

Juryens begrunnelse

Bedriften har god oversikt over eget produkt og sine konkurrenter. De har markedsført seg på en god måte, og har også kjørt konkurranser i sosiale medier. Bedriften består av et godt team, med mange ansatte. De har en tydelig ansvarsfordeling – rett og slett et svært godt fungerende team! Bedriften har god økonomistyring med en god fortjeneste, hvor deler av overskuddet går til et godt formål, sa prisutdeler Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad kommune. 

Stort engasjement fra arbeids- og samfunnsliv under fylkesmessen

Endre Steinbru fra Borregaard var en av de rundt 50 representantene fra arbeids- og samfunnsliv som deltok i juryen under fylkesmessen. 
-Elevbedrift gir elevene verdifull praktisk erfaring. Gjennom bedriften opplever de betydningen av samarbeid for å skape bærekraftige verdier, sier Endre. -Når man får lære gjennom å prøve og feile, og prøve igjen, får elevene bedre utbytte av det de skal lære på skolen.

 

Elevbedrift øker motivasjonen

Alle ungdomsskolene i Sarpsborg kommune bruker Elevbedrift som tverrfaglig undervisningsmetode. -Jeg liker det veldig godt, sier entreprenørskapslærer Vegard Utne ved Tindlund ungdomsskole. -Elevene får verdifull læring i det å lære. Når de føler stort eierskap til bedriften sin, påvirkes motivasjonen positivt, smiler Utne som selv drev Ungdomsbedrift da han gikk på videregående skole. Han støttes av kollega Vibeke Reiersen Kolshus fra Sandbakken barne- og ungdomsskole: Dette er dybdelæring i praksis, og god trening i selvstendig arbeid for elevene.

 

Stort fokus på bærekraft
Over 500 elever fra 19 ungdomsskoler deltok under fylkesmessen for Elevbedrifter 14. mars. Svært mange av dem har satset på bærekraftige ideer i sine bedrifter, og deltar i satsningen Gjør noe med det i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Østfold og Kavlifondet. 
-Dere er privilegerte som går på skoler som har skjønt at skolen ikke bare er en bygning der lærerne skal fylle dere med kunnskap, men snarere en arena der dere aktivt er med på å skape deres egen kunnskap og kompetanse, sier Irene Bergsland, grunnskoleansvarlig i UE Østfold. -Ikke minst har dere gjennom  Kavliprosjektet fått trening i å bygge empatiske muskler. Det er virkelig noe vi trenger i det samfunnet vi lever i nå, avslutter hun. 

Region Østmesse neste
I tillegg til Kantine Sandbakken EB, sikret disse elevbedriftene seg en billett til Region Østmessen som arrangeres av UE Østfold 28. mai: 
Rygge Vedproduksjon EB, Rygge ungdomsskole
Mobilhjelperne EB, Borge ungdomsskole
SAFE home EB, Trøgstad ungdomsskole
Smart stick EB, Tindlund ungdomsskole
Matvrak EB, Grålum ungdomsskole (juryens wildcard)
Våler biehotell EB, Kirkebygden ungdomsskole (juryens wildcard)

Presse
Hele oversikten over vinnere ligger på  presseservice.
Bilder på Flickr kan brukes fritt. Foto: Ungt Entreprenørskap Østfold. 

—       Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold, telefon 915 56 446

—       Kathrine Tallis, presseansvarlig i Ungt Entreprenørskap Østfold, telefon 908 70 596

—       Sarah Roen Eriksen, daglig leder i Kantine Sandbakken EB, telefon 483 92 085

 

Hva er Elevbedrift?
Elevbedrift er et pedagogisk program hvor elever i ungdomsskolen erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. I fem faser går elevene gjennom prosessen fra etablering til avvikling av elevbedriften. Programmet er fleksibelt og kan lett tilpasses rammebetingelser ved den enkelte skole.

Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer basert på kunnskap om lokale ressurser.

Elevbedrift dekker kompetansemål i blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk. Elevbedrift dekker også mange av kompetansemålene i flere valgfag.

Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. I tillegg til å skape en grunnleggende forståelse av innhold og prosess i hvordan starte, drive og avvikle en elevbedrift, er det lagt vekt på at elevene får trening i å:

  • kunne se ressurser, behov og muligheter i eget nærmiljø
  • tenke og jobbe kreativt
  • samarbeide og fungere i team
  • stole på seg selv
  • utnytte egne kunnskaper, erfaringer og nettverk