Antikrøll UB ble månedens IA-bedrift

Østfold · 27 april 2017

Antikrøll UB

Antikrøll UB fra Frederik II videregående skole er kåret til månedens IA-bedrift i Østfold.

Bedriftens utfordring er at ikke alle kjenner hverandre så godt utenfor arbeidsplassen. Derfor jobber de aktivt med å inkludere alle ansatte. 

NAV Arbeidslivssenter er imponert over bedriftens IA-arbeid. De har laget en enkel og oversiktlig mål- og handlingsplan som dekker de viktige områdene som er nødvendig å ha fokus på, som for eksempel tilstedeværelse, trivsel, kommunikasjon, samarbeid og mestring. 

I kommunikasjonen bruker de moderne hjelpemidler, noe som medfører at de ikke er avhengige å møtes for å utveksle informasjon.
De har også ansvarlige på de forskjellige områder som handlingsplanen omhandler, noe som har fungert meget bra. Bedriften har klart å holde produksjon oppe selv om det har vært fravær.