Månedens IA-pris til
Gnist UB

Østfold · 17 des 2015

Månedens IA-pris til <br> Gnist UB

Desember måneds IA-pris for ungdomsbedrifter går til Gnist UB fra Halden videregående skole.

Gleden var stor da NAV Arbeidslivssenter besøkte Halden videregående skole for å dele ut prisen for månedens IA-bedrift.

Gnist UB har jobbet strategisk og godt med sitt IA arbeid. Bedriften har hatt fokus på at alle skal trives og gjøre en god innsats. De har satt seg ambisiøse mål med å redusere fravær i bedriften, noe de klarer å realisere, forteller Morten Sørfjordmo fra NAV Arbeidslivssenter.  

Bedriften har laget gode rutiner for å kommunisere på en enkel og god måte. Blant annet har de en Chat-side på Facebook som hjelper de i dette arbeidet. Det har også lag til rette for at hver enkelt ansatt skal ha mulighet å kunne gjøre oppgaver selv om de ikke er tilstede. Bedriftens mål er å gi eldre på eldresenter en bedre dag, ved å møte dem og bidra med aktiviteter tilpasset dem. De håper at de gjennom dette arbeidet vil lære og få en større forståelse om ulike mennesker og deres problemer og selv vokse som mennesker.  

I tillegg til heder og ære, vinner bedriften 1500 kroner som skal brukes til utvikling av IA-arbeidet.

Vi anbefaler alle ungdomsbedriftene i Østfold å sende inn sin handlingsplan til NAV for å bli med i konkurransen om månedens IA-bedrift i februar, sier Morten Sørfjordmo.

IA_bedrift_desember_2015_2