Mulighetsriket starter jakten på 12 Østfold-ambassadører!

Østfold · 22 sep 2017

Mulighetsriket starter jakten på 12 Østfold-ambassadører!

Nå starter Mulighetsriket jobben med å finne 12 unge mennesker som skal bli nye og viktige stemmer for Østfold-samfunnet.
– Å skape positive oppfatninger av Østfold er viktig. Gjennom ambassadørprogrammet skal vi heve kunnskapen og kompetansen om Østfold. På denne måten tror vi at flere vil få øynene opp for mulighetene i fylket vårt, og ønsker å etablere seg med bolig, næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser her, sier Arild Bjørn Hansen i styringsgruppa til Mulighetsriket.

Han er direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus, og har sammen med bankens to stiftelser lenge har jobbet med idéen om et eget ambassadørprogram for Østfold.
Da Mulighetsriket dukket opp, valgte partene å slå seg sammen i jakten på dyktige Østfold-stemmer.

Mulighetsriket søker nå etter unge mennesker mellom 25 og 40 år – med Østfold-tilknytning - som brenner for hjemfylket sitt, og som vil bidra til å profilere Østfold. Det er skuespiller og Østfold-patriot Dennis Storhøi som er frontfigur i videoen som slippes i sosiale medier, og hvor ambassadørprogrammet presenteres. 

Gjennom programmet skal de 12 utvalgte få muligheten til å utvikle seg og sin stemme. På den måten kan de bidra til å få frem de gode historiene og sette Østfold, stedene, byene og næringslivet tydeligere på kartet.
Hva kan så en konkret oppgave for en Østfold-ambassadør være? 

– En typisk oppgave kan for eksempel være å profilere Østfold godt i sosiale medier, men man kan også bli spurt om å holde foredrag, eller profilere fylket i andre sammenhenger hvor Dennis Storhøi på opptak i Fredrikstad. dette er naturlig. Det viktigste er å fortelle gode historier fra Østfold-samfunnet, og gjøre flere oppmerksomme på alt vi kan tilby, sier Arild Bjørn Hansen. 

Siv Henriette Jacobsen er leder i Næringsriket Østfold, partnerskapet som står bak Mulighetsriket. Hun tror lanseringen av ambassadørprogrammet er et klokt grep som vil bidra til økt kunnskap og interesse for Østfold. 
– Målet er å få frem flere fortellinger fra Østfold, og på sikt skape flere arbeidsplasser i fylket vårt. Ambassadørene skal være med å øke folks kunnskap om og kjennskap til næringslivet i Østfold, sier Jacobsen. 
Hun har dermed tro på at Mulighetsriket får mange flotte kandidater å velge blant når søknadsfristen går ut 8. oktober. 

Du kan lese mer om ambassadørprogrammet her 

Her kan du se Østfold-patriot Dennis Storhøi fortelle mer om ambassadørprogrammet