Østfoldelever til finale med nye klimatiltak

Østfold · 10 feb 2016

fredrik_vgs_web

Elever fra Askim vgs og Frederik II vgs har hatt to hektiske dager i teknologibyen Trondheim. Her har gruppene samarbeidet om å løse oppdraget fra Enova SF under årets nasjonale innovasjonscampfinale. For Frederik- elevene ble innsatsen belønnet med en en plass i finalen. 

Tøff konkurranse

Denne høsten har over 4 200 elever fra videregående skoler over hele landet byttet ut skolebøker og tradisjonell klasseromsundervisning med reelle klimaoppdrag fra Enova. I to dager har Østfoldvinnerne fra Askim og Frederik, med veiledning fra fagpersoner fra blant annet Enova, SINTEF, SIVA og Innovasjon Norge, konkurrert om ærefulle priser i Trondheim. Elevene har utarbeidet tiltak for å øke bruken av el-bil.  

Finaleplass til Østfold

Michelle, Willy, Ida, Diako og Didrik fra Fredrik II vgs tok seg helt til finalen med sitt løsningsforslag The Cobweb Solution. Gruppen ville ganske enkelt lansere et nettverk med el-taxi for en mer miljøvennlig transport. -På sikt tenker gruppen at dette kan utvides til å gjelde kollektivtransport generelt, uttalte Michelle under finalepresentasjonen. 

Martem Sundes, Lovisa og Vebjørn, Askim vgs

Marte, Sundes, Lovisa og Vebjørn fra Askim vgs foreslo å gjøre det lettere å lade el-bilen gjennom et batteribytte på ladestasjonene. -På denne måten kan folk spare tid, og heller bytte et tomt batteri med et fullt, for deretter å kunne kjøre videre, i stedet for å bruke lang tid på å lade, forklarer gruppen. Til tross for iherdig innsats, og en god idé, ble det ingen finaleplass på elevene fra Askim vgs. 

Innovasjon for framtiden

Innovatører trengs overalt, ikke minst når det gjelder klima og energi. Dere er avgjørende i denne jobben, sier adm. dir i UE Norge, Anne- Kathrine Slunggaard under åpningen av finalen. 

-Jeg er imponert over mangfoldet i løsningene. Det har kommet mange spennende og ulike konsepter og det er flott å se det store miljøengasjementet det er blant elevene, sier prisutdeler Audhild Kvam. Kvam er direktør for Energibruk i Enova, og kunne stolt dele ut førsteprisen til gruppen fra Thora Storm vgs i Sør- Trøndelag for deres idé revELusjon. "Gruppen har et helhetlig konsept som treffer ulike mål. Konseptet består av 1) el-lappen som er et førerkort for el-drevne biler, 2) et interoperativt betalingssystem på ladestasjoner og 3) egne ladestasjoner som er tilpasset elbiler – her kan batteriet byttes raskt. Løsningen er gjennomførbar. Gruppa holdt en veldig god presentasjon", heter det i juryens begrunnelse. 

Gruppen fra Kristen vgs i Trondheim tok andreplass, mens tredjeplass gikk til elever fra Tromsdalen vgs i Troms. Foruten gruppen fra Frederik II, var også gruppene fra Nord-Østerdalen, Tromsdalen representert i den avsluttende finalen i konkurransen. 

Dyktige veiledere
Tirsdag hadde gruppene tilgang på totalt 16 veiledere fra blant annet SINTEF, SIVA og Innovasjon Norge. Østfoldelevene snakket med flere veiledere, og syntes det var nyttig å få tips fra eksperter med både praktisk erfaring og forskningskompetanse innen klima, innovasjon og el-bil. 

Foto: Eivind Husabø/Ungt Entreprenørskap.