Punktum UB er Årets beste Ungdomsbedrift – setter punktum for tabu

Østfold · 13 mars 2019

 Punktum UB setter punktum for tabu rundt jenter og mensen. Nå er de kåret til Årets beste Ungdomsbedrift. Foto: UE Østfold.

Punktum UB fra Hans Nielsen Hauge videregående skole i Fredrikstad er Årets beste Ungdomsbedrift i Østfold. Tittelen fikk de i konkurranse mot 80 andre ungdomsbedrifter fra samtlige videregående skoler i Østfold. Ungdomsbedriftene møttes under Fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Rakkestadhallen 13. mars.

 

Juryens begrunnelse
-Punktum UB har vist en gjennomføringskraft det står respekt av. De viser mulighetene for verdiskaping som tar hensyn til FNs bærekraftsmål, og begrunner godt sin levedyktighet. De fremhever det unike ved sitt produkt på en svært god måte. Gjennom samarbeid og tverrfaglig fokus, begrunner de godt den læringen de har erfart fra oppstart til nå, sier prisutdeler og styreleder i Ungt Entreprenørskap Østfold, Kolbjørn Røstelien fra Sparebank1 Østfold Akershus.

Setter punktum for tabu
Emily Kristina Antonsen, Mathilda Wold Dahl, Sofie Grønlie og Mia Echevarria-Hansen i Punktum UB har laget boka Tante Røds Ultimate Guide til Mensen og Mat for å bryte ned tabuet rundt menstruasjon. -Fantastisk gøy å vinne når vi tar opp et så viktig og tabubelagt tema som det å ha mensen, sier jentene i Punktum UB fra Hans Nilsen Hauge vgs i Fredrikstad. -Vi har lært så mye om oss selv i denne prosessen, og nå gleder vi oss stort til NM, stråler de fire jentene.

Ungdomsbedrift motiverer elevene
Østlandsforskning la nylig frem en rapport som viser at Ungdomsbedrift gir mer motivasjon og læringsutbytte. -Elevene får en helt annen hverdag når de jobber med bedriftene sine, sier entreprenørskapslærer Pål Espen Knøsmoen ved Frederik II vgs. -Dette er en super undervisningsmetode, fordi elevene får erfaring som de kan ta rett med seg ut i arbeidslivet, sier han.

Norgesmesterskap neste
Punktum UB jobber nå videre mot NM for ungdomsbedrifter på Norges varemesse 25.-26. april. Det ble også gitt gullbillett og NM- deltagelse til følgende ungdomsbedrifter

Greåker Global Gourmet UB, Greåker vgs
LearnSafe UB, St. Olav vgs
Green Deco UB UB, Glemmen vgs
Leve Lokalt – Konkurrere Globalt UB, Greåker vgs

Total oversikt over vinnere finner du under presseservice

 

Fremtidens kompetanser
I følge undersøkelser svarer 9 av 10 ungdomsbedriftslærere at ungdomsbedrift er en god metode for å lære. Elevene etterspør mer praktisk læring i videregående skole, og ungdomsbedrift er en metode som legger til rette for at elevene får lære ved å gjøre.

 —Forskning viser at gjennom elever som har hatt ungdomsbedrift blir mer motivert for læring, de får lavere fravær og blir mer selvstendige og ansvarsbevisste.  Samtidig opplever de mestring på sitt nivå, og utvikler entreprenørielle egenskaper – de får større kreativitet, bedre gjennomføringsevne, økt selvtillit, blir bedre til å samarbeide og løse problemer og ta initiativ, sier Christer Engström.

Presse
Hele oversikten over vinnere ligger på  presseservice.
Bilder på Flickr kan brukes fritt. Foto: Ungt Entreprenørskap Østfold. 

— Christer Engström, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Østfold, telefon 915 56 446

— Kathrine Tallis, presseansvarlig i Ungt Entreprenørskap Østfold, telefon 908 70 596

— Emily Kristina Antonsen, daglig leder i Punktum UB, telefon 451 84 545

 

Hva er Ungdomsbedrift?
Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle ungdomsbedriften med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv.

Elevene arbeider ut fra en reell idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Overskuddet bedriften gir, er det elevene selv som bestemmer over.

En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet. Ungdomsbedriften kan bestå av to eller flere elever, men all erfaring tilsier at det beste er om bedriften består av en gruppe på fem til åtte elever.

Ungdomsbedrift gir gode muligheter for tverrfaglig læring og er godt forankret i kompetansemål i en rekke studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Ungdomsbedrift som metode er basert på elevaktiv læring. Det er ingen kunnskap som sitter så godt hos elevene som den de tilegner seg gjennom egne erfaringer.

Underveis i driften møter elevene ulike arbeidsoppgaver og utfordringer. Elevene må være aktive i å søke veiledning fra både lærer, mentor og andre i deres nettverk som kan bidra til at de lykkes med bedriften sin. Ungdomsbedrift går over et helt skoleår. Programmet er fleksibelt og kan tilrettelegges ut ifra lokale rammebetingelser.

Ungdomsbedrift stimulerer til:

 • bruk av kreative prosesser
 • samarbeid og gruppedynamikk
 • trening i organisering og arbeidsfordeling
 • evne til å kommunisere
 • trening i problemløsing
 • mot og vilje til å lære gjennom prøve og feile
 • å kunne nyttiggjøre seg veiledning
 • bevissthet om informasjonsinnhenting
 • bevisstgjøring om ulike presentasjonsteknikker
 • å ta ansvar
 • selvtillit og trygghet til å stole på egne avgjørelser