Vurderer du ungdomsbedrift til høsten?

Østfold · 1 juli 2019

Ungdomsbedrift (UB) gir elever i videregående skole erfaring med bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. Elevene arbeider ut ifra en konkret produkt-idé og realiserer denne gjennom produksjon, markedsføring og salg. Grunnlaget for bedriften er elevenes egne ideer, basert på en prosess med idé- og produktutvikling. Som elev i ungdomsbedrift blir du utfordret på en virkelighetsnær måte, samtidig som du utvikler gode samarbeidsevner og kreative ferdigheter. 

Les mer om ungdomsbedriftsløypen på våre ressurssider eller på  ungdomsbedrift.no

Ta kontakt med Sille for mer informasjon: 

Sille Solberg

Ansvarlig for vgs og høgskole

E-post:  sille.solberg@ue.no 

Telefon: +47 416 40 415