Prosjekter

Ungt Entreprenørskap Østfold har ulike prosjekter for å utvikle sine programmer og aktiviteter for å gi våre elever og lærere et bedre entreprenørskapstilbud. 

Prosjekt Gründerløftet har som mål at alle ungdomsskoleelever i Østfold skal få økt kunnskap om personlig økonomi og framtidige utdannings- og yrkesvalg.
Målet er at alle, i løpet av ungdomsskolen, skal gjennomføre programmet "Økonomi og karrierevalg" med veiledere fra banken. 

Vi har også som mål å øke antallet ungdomsbedriftselever med 50%. Forskning viser at elever som har vært gjennom dette programmet, har større sannsynlighet for å etablere egen bedrift senere i livet. 

Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. 

SB1_OstfoldAkershus_liten

Målet med prosjektet er å gi ungdom forutsetninger for å bo og leve i et lokalt og grenseoverskridende samfunn, samt å gi de verktøy og kunnskap til framtidige utdannings- og yrkesvalg. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og etablering av nye bedrifter. Dette ønsker vi å oppnå gjennom en tilpasset entreprenørskapsopplæring med fokus på sosiale kompetanser, handlekraft og etablererånd.
Prosjektet er finansiert av Østfold fylkeskommune, NAV Østfold og Interreg. 

Logo interreg_Sverige-Norge_2016