BESTE UB

NB! Denne siden oppdateres kontinuerlig.

Siste oppdatering 19. februar: rekkefølge og oversikt over presentasjonene er endret.

Kåring av Beste Ungdomsbedrift består av 4 deler:

 1. Forretningsplan
 2. Presentasjon av ungdomsbedriften på scene framfor jury og publikum. 
 3. Utstilling (inkl. intervju)
 4. Panelintervju 

Kriterier

 A) Forretningsplan

Juryen vil legge vekt på en helhetsvurdering av forretningsplanen. Planen skal være kortfattet, enkel og korrekt. Følgende krav stilles til innholdet:

 • Forretningsidé, mål og innovasjonsgrad
 • organisering av bedriften
 • økonomi m/kapitalbehov, budsjett og nøkkeltall
 • marked og markedsplan
 • framdriftsplan
 • bedriftens utvikling og utsikter til lønnsomhet på lang sikt

 

Forretningsplanen skal være på maks 12 A4 sider inkl forside, bakside og vedlegg.

 

B) Presentasjon på scene

Påmeldte ungdomsbedrifter presenterer seg selv på scene i fase 2. Presentasjonen skal være inntil 4 minutter lang og skal dekke alle aspekter ved ungdomsbedriften.
 Ungdomsbedriften skal presentere sin virksomhet og det skal ikke være mer enn fem deltagere på scenen.
Presentasjonen skjer i en stor sal med publikum. Det er anledning til å benytte projektor og mikrofoner. Ungdomsbedriftene må levere powerpoint - presentasjoner eller lignende innen 1.mars til jan.erik@ue.no.
Dere har ikke tilgang til egen datamaskin på presentasjonen og vi må få inn presentasjonene på et format som lar seg kjøre fra pc med microsoft officepakke. 

Presentasjonen blir bedømt etter:

 • Struktur
 • Innhold og relevans.

Utføring; presentasjonsteknikk, originalitet og bruk av visuelle hjelpemiddel.

C) Utstilling

 

På bakgrunn av presentasjon på scene blir utvalgte ungdomsbedrifter intervjuet av jury på stand. Juryen vil legge vekt på på følgende kriterier:

 • Estetisk uttrykk: utforming, informasjonskilde og kobling til bedriftens virksomhet
 • Personlig uttrykk: salgs- og presentasjonsteknikk, produktkunnskap, samspill

 

D) Panelintervju

På bakgrunn av intervju på stand vil utvalgte bedrifter bli invitert til panelintervju uten at lærer eller mentor fra næringslivet er tilstede. Det varer i ca 5 -10 minutter. Juryen tar utgangspunkt i forretningsplanen og vil legge vekt på følgende kriterier:

 • Læringseffekt
 • Samarbeidet i gruppen
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift fungerer
 • Kunnskap og forståelse av hvordan en bedrift kan bli lønnsom
 • Samarbeid med mentor og nettverksbygging

Oversikt over presentasjon på scene

OBS! oversikten er foreløpig

Tid Navn på UB
0830 CarGear ub
0835 BareBedre ub
0840 Cover ub
0845 Dekora ub
0850 Eplekjekk ub
0855 Pause, 5 minutter
0900 Fresh up ub
0905 Glow ub
0910 InCase ub
0915 KortSagt ub
0920 Wallet4you ub
0925 Pause, 5 minutter
0930 RescYou ub
0935 Ringelicious ub
0940 Shuffle ub
0945 SuitKeis ub
0950 Tryggere hund ub
1000 Pause, 5 minutter
1005 MAKSfoto ub
1010 Miljønett ub
1015 Spannholderen ub
1020 Presentasjon ferdig

Dere får fjernkontroll til å bla på presentasjonen.

Ingen forbindelse
Det er ingen relaterte objekter.