Etablererdagen på Finnøy

Rogaland · 19.oktober 2015

Sammen med Finnøy Næringshage deltar Ungt Entreprenørskap på Etablererdagen. Elever fra Finnøy sentralskule skal starte elevbedrift.