Frist for innlevering av IA-handlingsplan

Rogaland · 27.november 2015

Frist for innlevering av IA-handlingsplan er fredag 27.november klokken 14.00.

Planen skal sendes som pdf.fil til jan.ove@ue.no. Filer av annet format kan risikere å bli avvist.