Innovasjonscamp Skåredalen skole

Rogaland · 09.desember - 08.desember 2015

Ungt Entreprenørskap og Haugaland Kraft inviterer alle 9. klassinger i Nord-Rogaland til å delta på Innovasjonscamp.

8. desember ser vi frem til å besøke Frakkagjerd ungdomsskole.