Jurymøte for Entreprenørskapsdagen 2013

Rogaland · 19.februar 2013

Alle juryene for Entreprenørskapsdagen 2013 inviteres til gjennomgang av innlevert materiell.