Oppstart for ungdomsbedrifter ved Vågen videregående skole

Rogaland · 30.august 2015

Oppstart for ungdomsbedrifter ved Vågen vgs.

Medier og kommunikasjon, VG2