Bygger kultur for nytenkning i realfag

Rogaland · 7 mars 2016

Bygger kultur for nytenkning i realfag

Vinnerlaget i Sci-Tech Challenge Norge 2015 fra St. Olav. Foto: Ungt Entreprenørskap

Sci-Tech Challenge er et pan-europeisk prosjekt mellom Ungt Entreprenørskap og ExxonMobil med fokus på rekruttering til realfaglig utdannelse og trening i kreativitet.

Den 8. mars møtes 178 ungdommer i Tjodhallen på UiS for jobbe kreativt med å komme opp med innovative løsninger på en felles energiproblemstilling. Den gruppen som på slutten av dagen presenterer den beste løsningen kvalifiserer seg til deltakelse i den europeiske Sci-Tech Challenge finalen.

Elevene som deltar har kvalifisert seg gjennom høy score på en interaktiv quiz og deltakelse på klasseromsmøte med rollemodeller fra ExxonMobil.

— Sci-Tech Challenge Innovationcamp handler om å lære seg å bruke og kombinere den kunnskapen man har til å komme fram til nye og kreative løsninger på en gitt utfordring, sier Jan Erik Jacobsen, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Rogaland. — Det handler også om å få elevene til å se at evne til nytenkning er viktig i forhold til å kunne løse fremtidens utfordringer, at man må vi ha kunnskap om begge deler, både realfag og evnen til å tenke kreativt. Disse tankene er i aller høyeste grad aktuelt og her har vi 5 skoler som er med å legge til rette for en kultur for nytenkning blant sine elever.

Arrangementet finner sted i Tjodhallen på UiS samtidig med Åpen Dag - mellom 08.00 – 16.00. Sci-Tech Innovationcamp samarbeider med universitetets Senter for entreprenørskap og Teknisk- og naturvitenskaplig fakultet (Teknat).

—Tid og sted er ikke tilfeldig valgt, sier Siri Tjelta, kommunikasjonsrådgiver hos ExxonMobil. Ved å legge arrangementet parallellt med Åpen Dag, kan elevene som deltar på vårt arrangement få enda større innblikk i hva som finnes av tilbud innen realfaglig utdanning på UiS, ettersom de har muligheten til å besøke universitetets utstillinger i pausene.

10 land deltar i prosjektet. Den europeiske finalen foregår online fra Stavanger og blir veiledet av ulike veildere som sitter lokalisert i andre land. De tre beste løsningene vil bli invitert til Brüssel for en Grand Finale der vinnerlaget blir kåret.

 

Arrangementet starter 08.00 og slutter 16.00.

Etter en innledende juryering mellom 12.30 og 13.50 vil de 8 beste lagene presentere sine løsninger på nytt i en «superfinale» i plenum inne i Tjodhallen mellom 14.05 og 15.30. Etter superfinalen vil Sunniva Rose holde et inspirerende foredrag om realfag.

 

Vinnerlaget kåres klokken 15.50 – 16.00.

 

Kontakt:

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Jan Erik Jacobsen

mob: +47 97 09 86 80

 

ExxonMobil E&P Norge AS

Siri Tjelta

Mob: + 47 99 15 37 49