Dette betydde ungdomsbedriften for meg!

Rogaland · 27 juni 2016

Dette betydde ungdomsbedriften for meg!

Et skoleår er over, og 750 elever i Rogaland har fått en unik erfaring — i ung alder har de allerede erfaring med å etablere og drive sin egen bedrift. Vi spurte dem hva hva de har lært.

Hva var det mest verdifulle gjennom året?

Når ungdommene ble spurt om det mest verdifulle gjennom året med ungdomsbedrift, er det flere som svarer at lagfølelsen, og det å lykkes sammen, har betydd mye.

— Vi lærte å jobbe sammen og snu feiltrinn til positiv lærdom, sier Hilde Kristin Hystad, elev ved Lundeneset vgs.

Simon Peter Vedøy fra Åkreham vgs synes det mest verdifulle var kunnskapen rundt å ha en bedrift. Ved avslutning av ungdomsbedriften, har han allerede etablert sin egen bedrift: www.spgrafiskdesign.no.

Hva kan du nå, som du ikke kunne for ett år siden?

— Jeg vet mer om hvordan man kan drive en bedrift, og hva som er lurt å fokusere på for å nå målene, forteller Hilde Kristin Hystad.

Samuel Merkesvik fra Åkreham vgs har lært å ha en bedrift med andre og jobbe sammen med andre. — Jeg har også lært litt om økonomi og jeg har lært og si ja til et oppdrag, og så utføre jobben og levere til kunden.

Hvis du skulle gjort det igjen, hva ville du gjort annerledes?

— Når vi spør hva elevene ville gjort annerledes hvis de skulle startet på nytt, svarer mange at de ville ha kommet raskere i gang, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland. Yvonne Nevland fra Dalane vgs er enig. — Vi skulle videreutviklet produktet raskere, reflekterer hun.

Hva var den største utfordringen gjennom året? 

— Det var ikke det å utvikle produktet og skape en helhet i det, selv om dette også var utfordrende og krevende. Det vanskeligste var prosessen med produksjon, sier Terje Hetland, som var daglig leder i Max UB ved Akademiet Sandnes.

Andre ungdomsbedrifter har erfart at det var utfordrende å samarbeide til enhver tid, å holde frister, skaffe oppdrag og løse uforutsette ting.

Nina Iren Egeland fra Bryne vgs forteller at ungdomsbedriften ble utsatt for svinn, og måtte ta utfordringen med å løse opp i dette. Det var lite hyggelig, men på slutten av skoleåret mener hun erfaringene med ungdomsbedrift vil være nyttige både ved videre studier og i arbeidslivet.

Hvordan tar du erfaringen med deg videre?

Hilde Kristin Hystad sier hun kommer til å huske på hvordan motivasjonen steg da de solgte produkter. — Det vil gi meg pågangsmot i andre jobber når jeg husker på at det lønner seg til slutt bare du står på, fastslår hun.

Gjennom Ungdomsbedrift får elever anvende fagkunnskap i praksis. Å gjøre seg egne erfaringer, er læring som setter seg, sier Brit Astrid Grønning i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

På spørsmål om hva hun tar med seg videre etter ungdomsbedriften, svarer Johanna Henriksen fra Vågen vgs at hun vil ta med seg alt, på godt og vondt.

Gode tips til neste års ungdomsbedrifter:

Mange som har drevet ungdomsbedrift mener at det ikke alltid er en fordel å jobbe sammen med nære venner. Johanna Henriksen anbefaler: Lag en gruppe der du vet at de du velger har forskjellige spesialiteter ikke gå ut i fra venner.  

Andre tips fra årets elever er: Sats stort, bli enige om mål, tenk positivt, gjør ditt beste, hold orden på økonomien, kom i gang med salg og markedsføring så snart som mulig og vær kreativ!

Samuel Merkesvik fra Åkrehamn vgs avslutter: Bare gled dere! Det er kjempekjekt og ganske lærerikt å jobbe med andre og ha en Ungdomsbedrift!

UB-elever 2016 artikkel

Fra venstre: Yvonne Nevland, Terje Hetland, Hilde Kristin Hystad, Samuel Merkesvik og Johanna Henriksen er blant ungdommene som har hatt utbytte av Ungdomsbedrift. Foto: Privat

Vil du vite mer om programmet Ungdomsbedrift? Ta kontakt på e-post rogaland@ue.no