Elevbedrift - en opplevelse for livet

Rogaland · 3 okt 2017

Elevbedrift - en opplevelse for livet

Håvåsen Mathjørna EB, bildet er fra elevbedriftsmessen Junior Entreprenøren 2015

«Det å drive elevbedrift var en opplevelse for livet. Det gav meg mye glede å skape noe, spesielt i fellesskap med andre medelever. I tillegg bød det på utfordringer, noe som gav meg mange nyttige erfaringer.»

Uttalelsen kommer fra Svanhild Vikse, hun drev elevbedriften Håvåsen Mathjørna EB på Håvåsen ungdomsskole. Forretningsideen var salg av sunn og god mat, til en rimelig pris. Maten elevene lagde solgte de til elever og lærere på skolen.  

Gjennom Elevbedrift får elevene anvende teorien de lærer på skolen på en praktisk måte. De lærer å skape noe, markedsføre bedriften, de gjør beregninger og lager budsjetter, og de får kunnskap om verdiskaping og en bedrifts rolle i samfunnet. Men kanskje det viktigste av alt: I arbeidet med elevbedriften får elevene utfordret seg selv, de får oppleve læringsglede, mestring og de får erfaring med å jobbe sammen som team.

Elevbedrift er læring på ordentlig. Elevbedrift er gøy! Det elevene lærer gjennom Elevbedrift kan de ikke lese seg til i en bok; det må erfares. 

Svanhild har noen gode tips til de som nå skal i gang med sin egen bedrift:

- Tipset jeg vil gi til dere som skal starte en elevbedrift, er å organisere, planlegge og kartlegge hva dere vil oppnå med bedriften deres. Jeg hadde stilling som daglig leder, da hadde jeg et ansvar for den daglige driften og passet på at alle gjorde slik de skulle.

 - Det er viktig å ha et bestemt mål og ønske for bedriften. Produktet/tjenesten må være spennende og nødvendig. Dere bør tenke hva dere selv føler dere mangler og trenger. På den måten oppnår dere etterspørsel, og mange vil kjøpe eller nytte seg av bedriften deres. Jeg anbefaler Elevbedrift på det sterkeste, uttaler Svanhild Vikse!

Vi i Ungt Entreprenørskap Rogaland mener at alle elever bør få oppleve Elevbedrift og få erfaring med entreprenørielle arbeidsformer på skolen. Derfor tilbyr vi informasjonsmøte med ledelsen ved skolen, vi stiller opp på planleggingsdager for lærerne, inviterer lærere til kurs med kolleger ved andre skoler i fylket, kommer på besøk i klasserommet og følger opp både lærere og elever gjennom året med Elevbedrift. Materiell for elever og lærere er tilgjengelig for dere via vår nettside ue.no og via elevbedrift.no.

Ta kontakt med oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland om dere er interessert i å lære mer om Elevbedrift som metode eller om dere ønsker informasjon om andre program som vi kan tilby.

 

Ina Therese Lindvik, Entreprenørskapsinspirator og hovedansvarlig for grunnskole

E-post:  ina@ue.no, Mobil: + 47 413 20 539

 

Maria Aasbø, Daglig leder

E-post:  maria@ue.no, Mobil: +47 905 65 978