Elever fra Strand konkurrerer i nasjonal sjømatkonkurranse

Rogaland · 10 jan 2018

Elever fra Strand konkurrerer i nasjonal sjømatkonkurranse

Ideen om en boks som sorterer oppdrettsfisk og hjelper til med å holde merdene fri for lus og syk fisk stakk av med første plassen på innovasjonscampen på Strand videregående. 10. - 12. januar reiser elevene fra Strand videregående til Stavanger for å konkurrere i den nasjonale finalen i Ringer av vann – sjømat for framtiden.  

"Ta utgangspunkt i ressurser fra havet eller innsjøer og utvikle en tjeneste eller et produkt som vil bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i tilknytning til sjømatnæringen». Dette er oppdraget elever over hele landet har jobbet med denne høsten på marine innovasjonscamper. Gruppene med de beste løsningene deltar i den nasjonale finalen 10. – 12. januar i tilknytning til Det Norske Måltid i Stavanger. 

 

Vekstnæring med behov for kompetanse
I 2017 vil Norge eksportere sjømat for mer enn 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr. 

 

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein. 

 

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap har vært den største sjømatsatsingen i norsk skole noen gang. 

 

Får relevant og oppdatert kunnskap
I Ringer av vann bidrar fagpersoner med sin kompetanse både som forelesere, de er veiledere i gruppearbeidet på innovasjonscampene og de er jurymedlemmer som vurderer elevenes arbeider. 

 

– Rogaland er et fylke med lang tradisjon innen sjømatnæringen. Vi ønsker at dagens ungdom skal bidra til at vi i framtiden får nye arbeidsplasser knyttet til sjømatnæringen i fylket vårt. Slike innovasjoncamper er med på å øke interessen for en annen næring enn oljen, og det trenger regionen, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

 

Kontakt: 
Nina Johansen, talsperson for gruppen, mobil 92884519
Jan Erik Jacobsen, Ungt Entreprenørskap Rogaland, mobil 97098680