Fremtidsuke på Riska ungdomsskole

Rogaland · 15 okt 2015

Presentasjon av beste løsning

Presentasjon av løsning

Ungdommene ved Riska ungdomsskole i Sandnes kommune har denne uken fokus på fremtiden.

—Bakgrunnen for denne uka er at vi i de senere årene har opplevd at UTV-faget ikke har fungert bra på 9.trinn (tradisjonelt lagt opp med faget på timeplanen). Det er mange grunner til det, men enden på visa ble at vi i år ønsket å samle de aktivitetene vi opplever passer inn i faget for å komprimere/spisse dem, sier inspektør på 9. trinnet Stig Morten Kristoffersen.

Som en del av opplegget skal elevene blant annet jobbe med to av Ungt Entreprenørskaps programmer; Økonomi og karrierevalg og Innovasjonscamp.

Økonomi og karrierevalg er et program som har til hensikt å la elevene jobbe med egen selvinnsikt i forhold til fremtidig yrkesvalg. Programmet handler også om å kunne ha økonomisk oversikt og i den forbindelse får elevene besøk av kundeveiledere fra SpareBank 1 SR-Bank som skal jobbe med dem om personlig økonomi og tips for ikke å havne i «luksusfellen».

—Gjennom å organisere på denne måten håper vi på å få mer motiverte elever, mer engasjerte, og ikke minst flere involverte, ansatte som får et større eierforhold til ansvaret vi sammen har knyttet til elevene våre sin framtid og utvikling, og selvfølgelig det viktigste av alt; at elevene våre lærer mer av dette opplegget, finner mer ut om seg selv, og får mer hjelp til å takle de utfordringer som livet kommer til å by på framover, fortsetter inspektøren. YOU-rådgiver ved skolen Elin Iren Arntsen er den som har løftet dette frem som et felles prosjekt og uten hennes innspill og ideer hadde vi kanskje bare fortsatt som før, avslutter han.

Uken slutter med en Innovasjonscamp der Lyse Energi stiller med problemstilling hentet fra sin innovasjonsavdeling. Innkjøring av SMART Gateway åpner for nye muligheter i de private hjem og denne dagen skal elevene jobber med akkurat dette.

 —Riska ungdomsskole er et eksempel til etterfølgelse. De er selvdrevne og bruker Ungt Entreprenørskap som støtte til gjennomføring og planlegging, sier Jan Erik Jacobsen ved Ungt Entreprenørskap. Skolen har kjørt Økonomi og karrierevalg og Innovasjonscamp i mange år allerede, men det at de lager denne uken betyr at de setter fokus på elevenes fremtid i tillegg til at de ønsker at elevene skal jobbe med disse viktige temaene på en litt annen måte enn de kanskje ellers ville gjort. Entreprenørskap er mer enn bare bedrift, det handler også om å øve seg i andre entreprenørielle ferdigheter så som kreativitet, samspill, skaperglede, måljobbing og andre ferdigheter som blir og er viktige i et fremtidig liv og arbeidsforhold.

For informasjon om programmer og Ungt Entreprenørskap ta kontakt med:

Jan Erik Jacobsen

Jan Erik Jacobsen Pedagogisk fagansvarlig - Hovedansvarlig for videregående skole og høyere utdanning

E-post: jan.erik@ue.no
Mobil: +47 970 98 680