Innovasjonscamp på UiS

Rogaland · 11 mars 2016

Innovasjonscamp på UiS

Den 2. februar gjennomførte Ungt Entreprenørskap Rogaland og Start UiS en innovasjonscamp for interesserte studenter ved UiS som et ledd i deres kick off for Venture Cup.

 Inkubatoren Validé stilte med premier og juryformann ved Fredrik Fjellså.

Gruppene som jobbet sammen var tilfeldig sammensatt over flere fagretninger og hadde engelsk som arbeidsspråk. Gjennom kreative prosesser ledet av Ungt Entreprenørskap Rogaland skulle gruppene identifisere et hverdagsproblem, hvis løsning ville ha stor påvirkning på folks hverdagsliv.

Gruppen som stakk av med seieren og som imponerte juryen var ideen og tanken om lyspærer som tok hensyn til tidspunkt på døgnet med hensyn til lysets farge.