Innsats for framtiden!

Rogaland · 24 nov 2015

Foto: Aibel Studio Alsvik

Arbeidsløsheten stiger, og vi må rigge oss for framtiden. Vi vet ikke alt om hva vi skal leve av i framtiden, men en ting er sikkert: Vi vet hvem vi skal leve av.

Vi må utvikle den naturlige kreativiteten tidlig nok hos de unge, og sørge for at de motiveres til å se muligheter, og kunne gjøre noe med dem.

Arbeidslivet vil trenge de som kan tenke nytt, har evne til å se sammenhenger, evne og vilje til å ta initiativ, kreativitet, risikovilje, selvtillit, samarbeidsevner og sosiale ferdigheter. Ungt Entreprenørskap Rogaland jobber for at barn og unge i regionen får trening i disse ferdighetene.

I Rogaland er 76.888 i utdanning, fra barnetrinn til videregående skole. Ved hjelp av offentlige og private samarbeidspartnere er rundt 17.000 elever med på et av Ungt Entreprenørskaps programmer i løpet av et skoleår.

Ungt Entreprenørskap Rogaland er en ideell organisasjon, eid av offentlige og private medlemmer.

Vårt formål er – i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører – å:

 • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
 • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
 • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
 • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
 • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
 • Stimulere til samarbeid over landegrensene
 • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

Dagens unge er morgendagens verdiskapere. Bli med å ruste neste generasjon i Rogaland.

Om medlemskap:

Som medlem eier dere en del av Ungt Entreprenørskap Rogaland, og har stemmerett på årsmøtet. Medlemsavgift er kr 7500 pr år, og medlemskap inkluderer:

 • To billetter til Entreprenørskapsdagen 2. mars, fylkesmesse for ungdomsbedrifter
 • Bevis på at din bedrift tar samfunnsansvar og satser på ungdom
 • Synlighet i sosiale medier – vi tagger dere og viser at dere støtter Ungt Entreprenørskap Rogaland
 • Mulighet for å delta på arrangementer sammen med framtidens verdiskapere

Bli medlem her >>

Se oversikt over våre medlemmer her.

Våre hovedsamarbeidspartnere:

Samarbeidspartnere UE Rogaland