Lyse satser på unge entreprenører

Rogaland · 26 okt 2015

Lyse satser på unge entreprenører

Cathrine Suttie (Lyse), Vibecke Lykke Olsen (UE Rogaland) og Dagfinn Wåge (Lyse) er glad for tettere samarbeid. Foto: Lyse

Lyse og Ungt Entreprenørskap Rogaland har samarbeidet i en årrekke, og nå blir Lyse hovedsamarbeidspartner for å øke satsningen på nyskaping og innovasjon blant unge.

Lyse og Ungt Entreprenørskap Rogaland gleder seg til et tettere samarbeid, og Lyse mener det er viktig både for Lyse og regionen at elever og studenter lærer hvordan man kan skape nye innovative virksomheter.

– Alder er ingen hindring for å drive med innovasjon. Tvert imot, elever i ungdomsskole og videregående skoler er både kreative, uredde og oppfinnsomme, egenskaper som er helt vesentlige for å lykkes med innovative virksomheter, sier Dagfinn Wåge, leder for Lyses innovasjonsavdeling.

Når Lyse nå går inn som Ungt Entreprenørskap Rogalands hovedsamarbeidspartner, kan begge parter ta nye skritt for å gi barn og unge forståelse for verdiskaping og nytenkning.

– Vi har et felles engasjement for nyskaping og det å styrke regionen, og i disse tider er det ekstra viktig å styrke båndene mellom næringslivet og skolene, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Sammen skal Lyse og Ungt Entreprenørskap jobbe for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Ungt Entreprenørskap jobber bredt mot skolene, og dette legger grunnlaget for fremtidens innovasjonskompetanse.

– Ungt Entreprenørskap bidrar til å skape en kultur for nytenking og verdiskaping, hvor det er lov til å prøve og lære av feilene. Slike arenaer er verdifulle for ungdommen – og lovende for framtiden, sier Cathrine Suttie, sponsoransvarlig i Lyse.

Ungt Entreprenørskap tilbyr et tjuetalls programmer fra barnetrinn til høyere utdanning. Gjennom samspill med næringslivet får fremtidens arbeidstakere kjenne på skaperglede og øve ferdigheter de vil trenge når de skal ut i arbeidslivet.

— Omstilling er den nye normalen, avslutter Vibecke Lykke Olsen.