Mitt beste år hittil

Rogaland · 16 juni 2016

Mitt beste år hittil

Intervju med Terje Hetland, elev på Akademiet Sandnes og daglig leder i ungdomsbedriften Max 2015-16. De utviklet et brettspill for barn, for å spre matteglede.

Hva var den største utfordringen gjennom året? 

— Max UB har vært en så fantastisk og ikke minst velfungerende ungdomsbedrift, men selvsagt støtte vi også på utfordringer. Den største utfordringen for oss var selve produktet, tror jeg. Det vanskeligste var prosessen med produksjon. Det å finne de rette produsentene som hadde kvaliteten og akkurat det vi ønsket. Vi undersøkte i Kina, Norge, Sverige, Finland, Litauen og mange flere steder for å finne en billig, men også en god nok produsent. Valget falt på en leverandør i Kristiansand, som var en super produsent, men dyr. Poenget var ikke å tjene seg rik på bedriften så liten avanse tålte vi. Til videre drift ville jeg byttet produsent til utlandet for å få alt billigere.

Hva var det mest verdifulle gjennom året?

— Det mest verdifulle er helheten i det man gjør. Det er alt fra å lede et team, få opp en bedrift fra en innovativ ide, lære om entreprenørskap og se at det du jobber for faktisk blir virkelighet. En stor takk til lærerne på skolen la tilrette for at vi kunne utvikle oss og lære på denne måten. Det er så mye jeg tar med meg fra dette året. Det har vært mitt beste år hittil. Jeg har gjort en ekstra innsats, og det har gitt resultater. Læringen tar jeg med meg i videre studier, videre jobber og nye bedrifter.

Hva kan du nå, som du ikke kunne for ett år siden?

— Jeg har fått god kompetanse innenfor det grunnleggende teoretiske og oppbygningen av bedrifter. I tillegg til mye god læring fra den generelle oppstartsfasen. Hele året har gitt stor læringseffekt, og jeg har lært så mye om alt. Jeg har lært om lederskap, HR, produkt utvikling, produsent, markedsføring, salg og generelt alle punkter i bedriften. Dette er verdifull kunnskap som jeg har lært i praksis istedenfor teoretisk, og dette har gitt meg mye større utbytte.

Det mest interessante har vært å se helhetsbildet. Det handler om å se alle prosessene hver for seg og samlet. Det er inspirerende og veldig gøy å se det man gjør kommer til live på en slik måte. Det er også god læring i å feile samt når problemene oppstår. Jeg har lært masse i form av utfordringer rundt økonomi, produktbestilling og produsenter. Det er mye man ikke tenker på som gjerne skjer midt oppi alt. De erfaringene er virkelig verdt å ta med seg videre i livet, når man støter på uforutsette ting. 

DN artikkel med Max UB - framtidens grunderstjerner

Faksimile fra Dagens Næringsliv, 30. april 2016

Hvis du skulle gjort det igjen, hva ville du gjort annerledes?

— Hvis jeg skulle ha gjort alt om igjen så ville jeg spisset alt til mye mer. Jeg ville veiledet, motivert og engasjert de ansatte på deres områder enda mer. Nå vet jeg mer om hva som er viktig i prosessen. Produsent hadde vi startet å jobbe med første uken. Sponsor og økonomi startet raskt med. Dette var ting vi prioriterte og satte som viktige punkt, men etter å ha lært mer, så vet jeg at det var enda viktigere enn jeg trodde da. I tillegg ville jeg hatt produktet ute før jul for å få med julesalget. Vi fikk ikke vårt ut før 2. mars fordi det tok lang tid å finne og tegne avtale med produsent.

Hvordan tar du erfaringen med deg videre?

— Erfaringen tar jeg med meg videre i sekken til nye eventyr. All lærdommen vil bygges videre på i studier, oppstartsbedrifter, lederroller, salg og masse mer, tenker jeg. Det er så mye erfaring jeg har fått gjennom året som jeg tar med meg videre i livet. Jeg er blitt motivert til å starte opp nye ting, tenke innovativt og våge å satse. Hvis man vil noe hardt nok så får man det til, avslutter Terje Hetland.

Ønsker du å vite mer om ungdomsbedrift og Ungt Entreprenørskap? Ta kontakt på epost rogaland(at)ue.no