Realfag og innovasjon i Gassco Challenge

Rogaland · 23 okt 2015

Realfag og innovasjon i Gassco Challenge

Fra venstre: Juryformann Alvin Hansen fra Gassco med vinnere Mathilde Sørensen, Morten Kallevik, Håkon Græsdal Fjermestad og Espen Nesse.

Hvordan ser prosessanlegget på Kårstø ut om 30 år? 165 elever fra videregående skole brukte realfagkunnskap og kreativitet til å se inn i framtiden.

Tidenes første Gassco Challenge Innovasjonscamp ble gjennomført 22. oktober 2015, og er et samarbeid mellom og Gassco og Ungt Entreprenørskap Rogaland.

— Kreativitet er en muskel som må trenes og vedlikeholdes parallelt med at man tilegner seg fagkunnskap. Slik tilrettelegger vi for bred nyskapingsevne i morgendagens arbeidsliv, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

I forkant av innovasjonscampen har alle skoleelever hatt besøk fra Gassco og Ungt Entreprenørskap for å forberede dem best mulig på oppgaven. Elevene går på VG2 med studiespesialisering i realfag på Vardafjell, Skeisvang, Kopervik og Lundeneset videregående skole. 

— Gassco Challenge Innovasjonscamp handler om å bruke den kunnskapen man har til å komme fram til kreative og nye løsninger på en reell problemstilling. Vi håper at elevene ser at det er behov for realfag i tillegg til evnen å tenke nytt og kreativt for å løse fremtidens utfordringer, sier Hanna Eriksson, prosjektleder i Gassco.

Alle gruppene leverte forretningsplan og presentasjon av sin løsning. Vinnergruppen, fra Vardafjell videregående skole, imponerte juryen med innovativ løsning rundt fornybare produkter, blant annet produksjon av plankton i tanker under vann.

Fagjury besto av Marit Karlsen Brandal fra Innovasjon Norge Rogaland, May-Britt Vihovde varaordfører i Haugesund, Øistein Johnsen fra Polytec, Roar Nakling Martinsen fra Statoil, Vibecke Lykke Olsen fra Ungt entreprenørskap Rogaland og Alvin Hansen fra Gassco.

Kontakt: Brit Astrid Grønning, Ungt Entreprenørskap Rogaland, mobil 941 21 224