Rogaland Kurs og Kompetansesenter er ny samarbeidspartner

Rogaland · 30 sep 2015

Kent Terje Ingebretsen og Vibecke Lykke Olsen har signert samarbeidsavtale på vegne av RKK og UE Rogaland. Foto: RKK

Kent Terje Ingebretsen og Vibecke Lykke Olsen har signert samarbeidsavtale på vegne av RKK og UE Rogaland. Foto: RKK

Ungt Entreprenørskap Rogaland og Rogaland Kurs og Kompetansesenter (RKK) har inngått samarbeidsavtale.

Avtalen innebærer at Stavanger-kontoret til Ungt Entreprenørskap Rogaland (UE) har fått ny adresse, og deler nå kontorsted med RKK i Arkitekt Eckhoffs gate 1.

— RKK og UE jobber begge med opplæring i samspill mellom det offentlige og privat næringsliv. Derfor er det gledelig at RKK åpner døren for oss i Ungt Entreprenørskap Rogaland, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Foruten kontoret i Stavanger, har Ungt Entreprenørskap Rogaland kontorsted i Haugesund og Bryne.

— Vi ønsker å være med å bidra til framtidsrelevant kompetanse for de unge i regionen, og dette gjør vi gjennom å støtte opp om Ungt Entreprenørskap Rogaland, sier Kent Terje Ingebretsen, administrerende direktør i RKK.

RKKs strategi bygger på at ulike typer samarbeid og nettverk kan utvikle kreative og innovative miljøer med fokus på morgendagens utfordringer.

RKK har et nært samarbeid med de videregående skolene, med over 1500 velutdannede og erfarne lærere som behersker en lang rekke språk og som hvert år har over 5.000 elever/studenter. RKK samarbeider med høgskoler og Universiteter og har de siste 15 år gjennomført prosjekter i 31 land med 208 formelle samarbeidspartnere. RKK driver internasjonal kompetansebygging i nært samarbeid med nasjonale utdanningsmyndigheter i det enkelte land.

Nært samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet skaper lærende miljøer. Kompetanseheving er nøkkelen: RKKs etterutdanning og Ungt Entreprenørskaps aktivitet i skolen gir en konstruktiv regionalutvikling som igjen betyr arbeidsplasser og økt konkurransekraft.