Sandnesskolen gjør et innovativt løft!

Rogaland · 5 okt 2016

Hvordan kan lærere tenke nytt og være kreative i undervisningen for å gjøre realfagene mer praktiske, varierte og motiverende for elevene?

Dette er tema når 35 realfagslærere i Sandnesskolen deltar på Rogalands første innovasjonscamp for lærere i morgen.

Arrangementet er en del av et samarbeid mellom Sandnes kommune, Vitenfabrikken, Ungt Entreprenørskap og næringslivet i regionen.

Som en av Norges første realfagskommuner, har Sandes mål om å bedre barn og unges kompetanse gjennom fornyelse av fagene, kreativitet og økt motivasjon.

Kommunaldirektør oppvekst skole Pål Larsson initierte derfor samarbeidet med Vitenfabrikken og Ungt Entreprenørskap. Samarbeidet kobles opp mot de satsingene som pågår i Sandnesskolen; realfagssatsningen og den store nasjonale satsningen på ungdomstrinnet, som har som mål å gjøre undervisningen mer praktisk, motiverende og variert.

Et resultat av samarbeidet er at Sandnesskolen, skal arrangere innovasjonscamper for lærere og elever på ungdomstrinnet, med fokus på realfag.

— Sandnes kommune tenker nytt, og lykkes i å koble sammen tverrfaglige samarbeidspartnere som kan bidra til utvikling og innovasjon i skolen. Å dyktiggjøre lærere i kreative prosesser vil kunne bidra til at elevene kan anvende fagkunnskapen på nye måter, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Målet med morgendagens innovasjonscamp er å inspirere lærere til nytenkning og kreativitet i undervisningen for å gjøre realfagene mer praktiske, varierte og motiverende for elevene.

På innovasjonscampen får lærerne en reell problemstilling fra Robotic Drilling Systems på Kvål. Problemstilling blir presentert og jobbet med på innovasjonscampen 5. oktober 2016. Det er foreløpig hemmelig hva problemstillingen er.

Etter morgendagens arrangement, skal ungdomsskolene arrangere innovasjonscamper på egne skoler. Elevene skal da arbeide med reelle realfaglige problemstillinger veiledet av Ungt Entreprenørskap og lærerne som har deltatt på innovasjonscampen på Vitenfabrikken.

 

Sted: Vitenfabrikken

Tid: 5. oktober klokken 0830 – 1400

 

Kontakt:
Hege Egaas Røen, skolefaglig rådgiver, Sandnes kommune, mob 412 93 581
Jan Erik Jacobsen, rådgiver, Ungt Entreprenørskap Rogaland, mob 970 98 680