Sjømat på timeplanen i Rogaland

Rogaland · 10 nov 2017

Sjømat på timeplanen i Rogaland

Norge er en internasjonal stormakt på sjømat. Men næringen er knapt synlig i skolen.

 
Torsdag 16. november står sjømat på timeplanen på Strand videregående skole. 75 elever fra både Sandnes og Strand vgs deltar på Innovasjonscamp i prosjektet Ringer av vann. Elevene skal løse oppdrag knyttet til sjømatnæringen. Gruppen med den beste ideen går videre til den nasjonale finalen under Det Norske Måltid i Stavanger i januar.

Elevene mangler kunnskap
I 2016 eksporterte Norge sjømat for over 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har elever i Rogaland lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

– Rogaland er et fylke med lang tradisjon innen sjømatnæringen. Vi ønsker at dagens ungdom skal bidra til at vi i framtiden får nye arbeidsplasser knyttet til sjømatnæringen i fylket vårt. Slike innovasjoncamper er med på å øke interessen for en annen næring enn oljen, og det trenger regionen, sier Maria Aasbø, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Ulike fagpersoner fra sjømatnæringen skal være veiledere og jurymedlemmer i satsingen.

Trenger kreative hoder
I Ringer av vann skal elevene bruke kreativiteten sin og utvikle nye produkter og tjenester som kan bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i sjømatnæringen.

– Sjømatnæringen er kanskje Norges viktigste vekstnæring. For å utvikle næringen videre trenger vi de unge med på laget. I tillegg til å gi elevene kunnskap om næringen, håper vi at enda flere får opp øynene for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til næringen. Vi håper også at innovasjons-konkurransene vil bidra til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, daglig leder i Sett Sjøbein.

Ungt Entreprenørskap og Sett Sjøbein står bak initiativet.

Kontakt:
Jan Erik Jacobsen, pedagogisk fagansvarlig Ungt Entreprenørskap Rogaland, mobil 970 98 680

Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein, mobil 922 50 970

 SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. Tall fra Samordnet opptak viser rekordhøy søkningen til marine fag dette skoleåret, med en økning på over 50 prosent fra 2016. www.settsjobein.no

UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv  www.ue.no.