Sparebank 1 SR-Bank kan vinne hederstung pris for sitt engasjement i skolen

Rogaland · 18 aug 2016

Sparebank 1 SR-Bank kan vinne hederstung pris for sitt engasjement i skolen

Sparebank 1 SR-Bank er nominert til hederstung pris for sitt arbeid med å øke unges innsikt i personlig økonomi. 

Hvert år deler Finans Norge og Ungt Entreprenørskap ut en nasjonal pris til en finansinstitusjonen som på forbilledlig vis har bidratt til å øke unges kunnskap om personlig økonomi. Forrige skoleår gjennomførte Sparebank 1 SR-Bank sine ansatte programmet Økonomi og karrierevalg for 2260 elever på ungdomstrinnet. 12 av bankens ansatte har deltatt i gjennomføringene. 

 

Forebygger økonomiske problemer hos unge

– Konsekvensene kan være enorme når ungdom kommer økonomisk skjevt ut i tidlig alder. Statistikk viser at flere unge opplever betalingsproblemer og –anmerkninger. Dette kan gi negative følger for dem langt inn i voksenlivet. Vi hadde ikke hatt mulighet til å nå så mange elever uten Sparebank 1 SR-Bank som partner. I tillegg oppleves læringen virkelighetsnær og relevant for elevene når bankansatte er ute i klasserommene og kjører programmet, sier Vibecke Lykke Olsen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland. 

Programmet Økonomi og karrierevalg er utviklet av Ungt Entreprenørskap. Elever i ungdomsskolen får en skoledag helt utenom det vanlige når de får besøk fra den lokale banken. De får reflektere over egne utdannings- og karrierevalg ut i fra egne interesser, holdninger og verdier. De får trene på å sette opp budsjett over hva de  ha penger til, og hva de ønsker å bruke penger på basert på en gitt inntekt, og de får innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser ulike valg kan få. 

 

Faglig troverdighet skaper engasjement

– Når en person fra den lokale finansinstitusjonen møter opp i klasserommet, oppstår en læring og et engasjement hos de unge som er uvurderlig. Faglig troverdighet og eksempler fra det virkelige liv er noe de unge trenger mer av i sin læring, sier Idar Kreutzer. På landsbasis deltok nær 27 000 elever i programmet Økonomi og karrierevalg forrige skoleår. 800 ansatte i finansnæringen har vært i skolen som lærere for en dag. 

Prisen deles ut under årets Finans Norges skolekonferanse for finansbedrifter i Oslo 23. august. 

 

Kontakt:

Vibecke Lykke Olsen, daglig leder UE Rogaland, mobil 981 16 330

Inger Rossebø, ansvarlig i Sparebank 1 SR-Bank, 982 08 172