Vi søker ny daglig leder!

Rogaland · 2 jan 2017

Vi søker ny daglig leder!

Fra innovasjonscamp i samarbeid med ONS. Foto: Aibel/Studio Alsvik

Dette er sjelden mulighet for deg med lidenskap for entreprenørskap og innovasjon, og som vil tilrettelegge for at neste generasjon skal få trene disse ferdighetene som en del av utdanningen.

Vår nye daglig leder må ha et sterkt engasjement for å inspirere unge til å tenke nytt, skape verdier og ta et helthetlig samfunnsansvar. Du vil gjennom din posisjon ha et overordnet ansvar for ledelse og utvikling av organisasjonen, personalet, økonomi og resultater, så vel som de pedagogiske programmene og strategiarbeid.

Som daglig leder skal du lede og utvikle Ungt Entreprenørskap Rogaland. Du skal skaffe flere samarbeidspartnere og ivareta eksiterende partnere innenfor skoler, kommuner og arbeidslivet. Du er ansvarlig for å styrke UE Rogalands synlighet, omdømme og posisjon i storsamfunnet og i alle interessentgrupper, inkludert privat næringsliv, utdanningssektoren og offentlig forvaltning. Som daglig leder ser du viktigheten av å fange opp samfunnsendringer, og evner å ruste organisasjonen for en fremtid der digitalisering, delingsøkonomi og kunstig intelligens vil forandre økonomien og måten vi lever på.

Daglig leder vil oppnå suksess gjennom å aktivt skape forståelse for viktigheten av entreprenørskap og innovasjon i Rogaland, samt bygge et robust og samspillende nettverk som sikrer relasjoner med potensielle partnere i næringslivet. Rollen er synlig i Rogalands nærings- og samfunnsliv, og du må derfor være god å representere og posisjonere organisasjonen utad og i media.

Den rette lederprofilen for UE Rogaland er en strategisk nettverksbygger, har erfaring med å sikre finansiering fra offentlige tilskudd og/eller privat næringsliv og har god forståelse for politikk og offentlige beslutningsprosesser. Du er resultat- og målorientert, har erfaring som leder og evner til å motivere og engasjere dine medarbeidere. Du må vise til erfaring fra, eller interesse for, innovasjon og entreprenørskap, samt nye teknologier. Høyere utdannelse og erfaring med rapportering til et styre vil være en fordel.

For mer informasjon eller for å søke stillingen, se her.

Her kan du se Ungt Entreprenørskap Rogalands årsmelding for 2015.