Vinnere Entreprenørskapsdagen 2016

Rogaland · 2 mars 2016

Vinnere Entreprenørskapsdagen 2016

Vinner Entreprenørskapsdagen 2016 Drapè UB fra Hetland videregående skole

Ungdomsbedrifter fra hele Rogaland mottok priser under Entreprenørskapsdagen i Stavanger Forum 2. mars. Beste ungdomsbedrift ble Drapé UB fra Hetland videregående skole. Her er alle vinnerne og juryens begrunnelser:

Beste Logo

1. plass: Drapé UB – Hetland videregående skole Prisen går til en logo som representerer sjangeren den tilhører. Den er enkel og stilren, men allikevel særegen nok til å skape en sterk identitet. Logoen fungerer like godt i sort/hvitt som i farger og egner seg både på store og små flater. Vi gratulerer Drapé fra Hetland videregående skole med 1. plassen i beste logo.

2. plass: Radikal UB – Vardafjell videregående skole

Prisen går til en samfunnsengasjert bedrift som har laget en logo med tydelig særpreg. Logoen er lett gjenkjennelig både på print, digitale medier og ikke minst på tekstiler. Vi gratulerer Radikal UB med 2. plass.

Beste kundeopplevelse på nett

1. plass: Cliin UB – Hetland videregående skole Cliin, profesjonell, enkel og rett på sak om produktet. Forklarer produktet på en god måte og det er lett å navigere seg fram til et kjøp. Minus for mangel på online betalingssløsning, og  bedre mobiltilpassing.

Pluss for veldig gode bilde og god Instagram/Facebook profil.

2. plass: Spread it UB – Lundeneset videregående skole Pluss for fint og enkelet design, fungerer bra på mobil. Bra sosiale ikoner som gjør det lett å dele samtidig som en god løsning for å kjøpe produtktet lett på nett. Minus er at konseptet må tydeligere fram fra første side.

Beste markedsføring

1.plass: Drapé UB – Hetland videregående skole

2.plass: N-pal UB – Hetland videregående skole    

Beste forretningsplan

1. plass: Max UB – Akademiet videregående skole Sandnes

2. plass: N-pal UB – Hetland videregående skole

Beste IA-bedrift

1. plass: First Meal UB – Karmsund videregående skole Begrunnelse: Vinneren av IA-prisen i Rogaland 2016 går til en ungdoms-bedrift som har lykkes i å skape trivsel og et godt arbeidsmiljø.  Kommunikasjon og samhandling har vært viktige stikkord i bedriften.  De gir hverandre tilbakemelding gjennom ris og ros, og har jobbet fram regler for hvordan de skal kommunisere med hverandre.  De bruker medarbeidersamtale, kartlegger styrker og svakheter og evaluerer hverandre. De ansatte opplever at de blir sett og hørt, de er trygge på hva de er gode på og hva de kan bli bedre på.  Dette har gitt bedriften både lavt sykefravær og gode resultater 

1.premien som beste IA-bedrift går til FirstMeal UB ved Karmsund vgs.

2. plass: InnoLed UB – Hetland videregående skole Begrunnelse: 2. premien går til en bedrift som har vært gode til både å tenke langsiktig og å ivareta de dagligdagse utfordringene som dukker opp. De har laget en grundig handlingsplan og fulgt sine egne tiltak for HMS, arbeidsmiljø og kommunikasjon. De har god oversikt over eget fravær, som er stabilt og lavt. De har vist eksempler på hvordan de har mestret stress ved bruk av samtaler og omfordeling av oppgaver. De viser også eksempler på at ansatte kommer på jobb til tross for betydelige helseplager, noe som forklares med et godt arbeidsmiljø, god ledelse og motiverte ansatte.

2. premien går til Hetland VGS og InnoLed UB

3. plass: Cliin UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse: 3. premien går til en bedrift som viser god forståelse for Inkluderende Arbeidsliv. De har skaffet seg verdifulle erfaringer i det å kjenne på at arbeidslivet byr på skiftende vær-og føreforhold. De har håndtert flere indre motsetninger og fremstår i dag som en velfungerende enhet. Bedriften har erfart verdien av at alle ansatte snakker godt sammen og trekker i samme retning. De har også erfart at det å skape et godt arbeidsmiljø krever systematisk og vedvarende innsats.

3. premien går til Hetland VGS og Cliin UB

Beste EWB

1. plass: Drapé UB - Hetland videregående skole Begrunnelse: Veldig god og illustrativ beskrivelse på hjemmesiden til EWB Omfattende og god beskrivelse av betydningen av internasjonalt samarbeid

Bevisst valg av samarbeidspartner, samt tett dialog om videre samarbeid Internasjonalt samarbeid er begrunnet ut fra økonomiske hensyn + et samfunnsansvar

2. plass: Self Care UB – Dalane videregående skole Begrunnelse: Tydelig og grei beskrivelse av produktet på hjemmesiden til EWB Grundig kartlegging av internasjonale samarbeidspartnere, samt gode refleksjoner på valg av partner. Tett dialog med internasjonal partner, og positivt at de planlegger fysiske møter

Beste Reklamefilm

1.plass: Gaming Gauntlet UB –Akademiet videregående skole Sandnes

2. plass: Sock Lock UB – St. Svithun videregående skole

Publikumsprisen for beste reklamefilm

Vinner: MAX UB – Akademiet videregående skole Sandnes

Beste utstilling

Vinner: First Meal UB – Karmsund videregående skole Begrunnelse: Bedriften har et helhetlig estetisk utrykk med farge, interiør og klær. Delikat! Godt samspill mellom utstilling og produkter – originalt og kreativt. Framhever produktet godt.

Beste selger

1. plass: Rebekka Skorpe fra Tasty and Healthy UB – Karmsund videregående skole

2. plass: Andrea Engeseth fra Drapé UB – Hetland videregående skole

Beste regnskap

1.plass: Drapé UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse: Bedriften har god orden og oversikt. God henvisning mellom bilag og regnskap, godt ajourhold. Bedriften viser god forståelse for regnskapsføring. Juryen er imponert over regnskapet, gitt bedriftens store aktivitet

2.plass: Apollon UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse: Bedriften har god orden og oversikt og gode informative bilag. Bedriften viser god forståelse for regnskapsføring.

Beste sosiale entreprenør

1. plass: MAX UB – Akademiet videregående skole Sandnes

Begrunnelse: Dette er en bedrift som fremmer glede, samspill og utvikling. De har et produkt som er grundig testet ut og som treffer et samfunnsbehov, til og med statsministeren lar seg imponere.

2. plass: N-pal UB – Hetland videregående skole

Dette er en bedrift som jobber over grenser med et sterkt sosialt engasjement. De har utviklet et samarbeid med andre aktører både lokalt i Rogaland og i Nepal.

Prisen for største verdiskapingspotensial

1. plass: MAX UB – videregående skole Begrunnelse: Bedriften har sett en utfordring i samfunnet og tatt dere på alvor. De har jobbet systematisk med utvikling av produktet og testet det på målgruppen allerede i tidlig fase. De har engasjert et stort publikum og de viser stor evnet til å tenke nytt.

Produktet er veldig bra. Juryen kan tydelig se at de har brukt mye tid på å utvikle produktet ned til minste detaljer. Bedriften har veldig god timing i forhold til økende trender for brettspill.

2. plass: Gaming-Gauntlet UB – Akademiet videregående skole Sandnes Begrunnelse: Disse har sett et behov som de har laget en løsning for. De har videre brakt produktet til markedet. Bedriften har vyer utover faget og skoleåret. Juryen ønsker bedriften lykke til på Rogahack og ser frem til at bedriften tar grep om det internasjonale gaming markedet.

Beste yrkesfaglige bedrift

1. plass: First Meal UB – Karmsund videregående skole Begrunnelse: Bedriften har et sterkt fokus på ernæring og kvalitet. De viser yrkesstolthet og engasjement. Gjennom prøving og faglig samarbeid har de kommet frem til produkter med høy kvalitet.

2. plass: MAX UB – Akademiet videregående skole Sandnes  

Shells pris for Beste innovative produkt

Vinner: MAX UB – Akademiet videregående skole Sandnes Begrunnelse: Bedriften har identifisert et behov i markedet. De har utviklet et meget gjennomført og profesjonelt produkt for en ny målgruppe. Samarbeider godt med relevante aktører i prosessen. Spennede produkt som kombinerer glede, mestring og læring i et komplett format og for et viktig fag uavhengig av næring.

Impornert over engasjementet dere har klart å skape på en innovativ måte.

Gastronomiprisen

Vinner: Tasty & Healthy UB – Karmsund videregående skole Begrunnelse:

Beste ungdomsbedrift

Vinner: Drapè UB – Hetland videregående skole Juryen i år har bestått av:

Marianne Chesak, Rogaland Fylkeskommune

Geir Høyland, IKM Gruppen

Margrete Vika, Skagen Fondene

Ragnhild Espeland, Innovasjon Norge

Ola Nestaas, Gassco

Thor-Christian Haugland, SpareBank 1 SR-Bank

Gratulerer med den store og ikke minst viktige dagen. Det hver og en av dere har engasjert dere med dette året, har mye større betydning enn det har - for bare den enkelte UB bedrift. Det har også stor samfunnsmessig betydning. Dere er alle med på å danne grunnlaget for nye bærekraftige virksomheter, som kan gi arbeid til mange.

Juryen er mektig imponert over nivået på det årets ungdomsbedrifter har fått til, og ikke minst hva de står for og hva de ønsker å utrette. Vi har lest 30 svært grundige forretningsplaner som er omfattende og ikke minst godt skrevet. På vegne av regionen føler vi oss trygge på at vi fortsatt står foran mange gode og robuste vekstår, her på Sør- og Vestlandet.

Så til selve toppsjiktet. Ikke lett å skille noen fra de andre. Likevel. Vi  avdekket 4 kandidater som har gjort noe annerledes enn de andre, og disse  har gjort det juryen mener et det mest riktige. De har både avdekket et behov i markedet og sørget for å utvikle en ide som dekker dette behovet, fra A til Å. Fra prototype til produksjon, til innpakning og markesføring og ikke minst har de hatt fokus på å skape en sunn organisasjon. De har med andre ord tenkt helhetlig, og i tillegg fått solgt sine produkt. Disse 4 måtte juryen ha en ekstra runde med for å kunne velge nummer 1.

Årets vinner, mener juryen, har gjort absolutt alt rett - så langt. De har lagt vekt på å utvikle en ide som kan løse et problem og som i markedet i tillegg er villig til å betale for. De er løsningsorienterte og har klare og tydelige tanker og meninger. De har kommet lengst av de kandidater vi har vurdert. Og, de har planer fremover som sett fra juryens ståsted er bærekraftige. Organisajonen består av personer som hver for seg er selvstendige samtidig som de virker å være godt samstemte, noe som er vesentlig i det å utvikle en virksomhet.

Årets ungdomsbedrift er Drapé UB – Hetland videregående skole