Vinnere Entreprenørskapsdagen 2019

Rogaland · 6 mars 2019

Vinnere Entreprenørskapsdagen 2019

Beste Ungdomsbedrift 2019, Eldregnisten UB fra Tryggheim VGS. Foto: Kristina Thomsen, Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ungdomsbedrifter fra hele Rogaland mottok priser under Entreprenørskapsdagen i Forum Expo 6. mars 2019. Beste ungdomsbedrift ble Eldregnisten UB fra Tryggheim videregående skole.

Her er alle vinnerne og juryens begrunnelser:

Beste markedsføring

1.   plass: Recover UB -  Hetland vgs
Vinneren av kategorien Beste Markedsføring har gjennomført flere gode markedstiltak. De har utviklet en god profil som er tydelig og gjennomført i alt fra markedsføring til emballasje og produkt. Bedriften har også aktivt dratt nytte av samarbeidspartnere og vært synlig både tradisjonelle og digitale flater på en god og effektiv måte.

2.   plass: Haunted House UB – Vardafjell vgs
Denne elevbedriften hadde klare målsetninger. Virkemidlene fremstår med en felles visuell identitet. Bedriften har benyttet seg av sosiale medier som Facebook, Instagram og Snapchat samt laget filmsnutter. De har også fått mediedekning i lokal avis og lokal tv. Gjennom markedsføringen klarte bedriften og nå sin målgruppe noe som resulterte i bra besøkstall av arrangementet som ble en suksess. 

3.   plass: Worthwhile UB – Dalane vgs
Bedriften har fokusert på historiefortelling i markedsføringen. De har bevisst valgt å knytte til seg påvirkere/influencere som en del av sin markedsføring. Og de har hatt fornuftige økonomiske vurderinger som bakgrunn for sine kanalvalg.

Beste kundeopplevelse på nett

1.   plass: C-Me UB - Dalane vgs

2.   plass: Ung i Arbeid UB - Hetland vgs

3.   plass: MultiMedia UB - Lundeneset vgs
 
 

Beste forretningsplan

1.   plass: C-me UB – Dalane videregående skole
Vinner og første plass for årets forretningsplan går til en UB som hadde en moden forretningsplan, vi kjenner dog på oss at elvene har selv laget den. Vi får tidlig forståelse av hvilket problem de skal løse og hvorfor de er unik. Sammendraget var befriende å lese, veldig oversiktlig. Forretningsplanen har et godt språk, elevene har følget med i norsktimen. Vi opplevde planen som profesjonelt. Planen var kort, konkret og konsis. Gode reflekterte tanker rundt det med markedet. Vi får fort tillit til produktet og det teamet som står bak etableringen. Rett og slett gøy å lese.

2.   plass Eldregnisten UB – Tryggheim videregående skole
2. plass for årets forretningsplan går til en UB hvor allerede forsiden av forretningsplanen gjorde at vi alle ble nysgjerrig og ville vite mer om hvilket produkt eller hvilken tjeneste de skulle tilby. Det trigget. De har også fokus på et samfunnsproblem og planen var lett å lese, oversiktlig, særlig de økonomiske parametere. De hadde brukt aktiv sitt nettverk og det viste godt i planen. De belyste tydelig de forskjellige produkter. Og deres forretningsplan har et godt språk.

3.   plass BlueBag UB – Dalane videregående skole
3. plass går til en UB som hadde et spennende forretningskonsept, vi måtte bare si det. Men det var forretningsplan vi skulle bedømme. De presenterer produktet sitt på en bra måte i forretningsplanen, vi skjønner tidlig hva de skal selge, både fordi de skriver om dette i begynnelse og visualisere dette. De har jobbet tydelig med næringslivet rundt seg og brukt tilbudene rundt seg, alt fra UE, en bank, andre offentlige aktører og næringslivet. De tenker langsiktig, vi liker at de ha planer utover UB perioden. Så ble vi glad når sammendraget gikk rett på sak.

Beste IA-bedrift

Vinnere nordfylket

1.   plass Memory UB – Vardafjell videregående skole
IA-prisen til beste UB bedrift i nord går til en mediebedrift.  De har mange prosjekter, og er avhengig av at alle ansatte kan stille opp.  Derfor har de stort fokus på systematisk og forebyggende arbeidsmiljø.  I IA-handlingsplanen beskriver de hva er en god arbeidsplass, ledernes og de ansattes rolle her.  De har laget rutiner og rettesnorer for fravær, konflikthåndtering, samarbeid, informasjon og samhandling.  Det gjør at alle i bedriften vet hva som gjelder i bedriften. Det skaper forutsigbarhet og trygghet for alle.  Alle kjenner sine oppgaver.  Og de tar tak i ting før de får vokse seg store.  Dette er med på å skape trivsel, effektivitet og lite fravær. Første går til Vardafjell vgs og Memory UB

2.   plass Jugo UB – Karmsund videregående skole
Andre prisen i inkluderende arbeidsliv går til en UB bedrift som har fokus på å styrke jobbnærvær og god effektivitet i produksjonen.  De har laget rutiner ved fravær som gir god dialog og oppfølging, med fokus på informasjon og arbeidsevne.  De har jobbet godt med forebyggende arbeidsmiljø. Samarbeidsmøter som tar utgangspunkt i produksjonsplaner, digital produksjonslogg, fordeler oppgavene i forhold til hva ansatte liker å jobbe med, har vært en naturlig del av driften. De kårer månedens ansatt og månedens hardtarbeidende. De vil unngå overtid og at folk blir slitne.  Fokus har vært på opplæring og mestring, og utvikling av nye produkter. Andre prisen går til Karmsund vgs og Jugo UB
 

Vinnere sørfylket

1.   plass: Recover UB – Hetland videregående skole
Førstepremien går til en bedrift der alle har satt seg grundig inn i viktige elementer for å skape en inkluderende ungdomsbedrift. De har i en solid handlingsplan omtalt HMS, trivsel, fravær, kommunikasjon og samarbeid med presise begreper og relevante eksempler. De har hatt sykefravær og testet tilrettelegging i praksis. De har løst utfordringer med kommunikasjon gjennom konstruktiv dialog både i hele gruppen og enkeltvis med leder og ansatte. De har hatt fokus på fordeling av oppgaver utfra den enkeltes ferdigheter, samtidig som de har vært opptatt av å hjelpe hverandre. I sin presentasjon viser de konkrete eksempler på hvordan tiltak i handlingsplanen har vært en støtte for bedriften. Årets førstepremie går til Hetland Videregående skole og Recover UB.

2.  plass Lifetime Green UB – Akademiet videregående skole Sandnes
Andrepremien i sør går til en bedrift som har hatt trivsel og motivasjon som viktige mål. De har formulert tydelige og praktiske mål i sin handlingsplan og beskrevet hvordan målene kan nås med gode eksempler. De har vært bevist på å holde et lavt fravær, noe som er dokumentert. De har vært opptatt av tema som stressforebygging, verdighet og risikovurderinger. De har erfart svingninger i motivasjonen og jobbet aktivt med dette. De har også erfart at uenigheter løses best gjennom god dialog og de har kommet styrket ut av sine utfordringer. Andrepremien går til Akademiet VGS og Lifetime Green UB.

 

Beste samarbeid med næringslivet

1.   plass BlueBag UB – Dalane videregående skole
Bedriften skiller seg ut når det kommer til samarbeid med mentor og næringslivet. De har et bredt spekter av partnere, og viser tydelig hvorfor de har med partnere og hvilken verdi dette har for bedriften. Bedriften har også søkt om og fått innvilget støtte på kr 16000 av Ringer i Vann. Vinneren av førstepremien beste samarbeid med næringslivet er BlueBag UB.

2.   plass Worthwhile UB – Dalane videregående skole
Bedriften har tydelig forstått hvor viktig samarbeid med mentor og næringslivet er og har opparbeidet seg et meget godt og bredt nettverk. I tillegg har bedriften knyttet til seg lokale idrettshelter som profilerer produktet. Vinneren av andrepremie beste samarbeid med næringslivet er Worthwhile UB.

3.   plass Jugo UB – Karmsund videregående skole
Bedriften viser tydelig hvem de velger som samarbeidspartnere og hvorfor, og har knyttet til seg veldig relevant kompetanse. Bedriften har hatt løpende kontakt med sin mentor gjennom hele skoleåret, og mentoren har vært en viktig bidragsyter til at bedriften har utviklet seg til det den er nå. Bedriften har fokus på matsvinn og ønsker å gjøre noe med dette. Vinneren av tredjepremie beste samarbeid med næringslivet er JUGO UB

Beste salgs- og servicebedrift

1.   plass Inett UB – St. Svithun videregående skole

Begrunnelse:

Elevene i denne UBen hadde en særdeles proaktiv tilnærming til juryen. De var svært positive, sprudlende og ikke minst engasjert i produktet.

Det var tydelig at historien om produktet ble viktig i presentasjonen for oss. Elevene var opptatt av at vi skulle forstå hvorfor de hadde valgt denne ideen og presenterte dette på en meget veltalende og overbevisende måte

Vi er sikre på at disse elevene har en stor framtid i salg og vi ønsker dem masse lykke til videre med bedriften

2.   plass: Eldregnisten UB – Tryggheim videregående skole

Begrunnelse:

Elevene hadde et våkent og oppsøkende blikk, de hadde en stor ‘passion’ for selve produktet sitt. Elevene jobbet særdeles samlet som team og alt var godt gjennomtenkt til fingerspissene. De viste god service og bra pitching av produktet sitt.

Elevene hadde testet ut produktet på flere personer med og fått god feedback. Salgsopplevelsen var troverdig, og vi DIGGER navnet på bedriften.

3.   plass Fish It UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Elevene hadde en utadvendt og engasjert tilnærming, de var smilende og høflige, de viste god produktkunnskap – og de viste hva som var viktig i fortsettelsen av prototypen

Beste utstilling

1.   plass: Recover UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Tydelig konsept, innbydende, godt fargevalg. Logo, produkt godt synlig. God utnyttelse av areal, ferdig konsept som kunne vært videreført til butikk, shop in shop.

God samspill i gruppen, god produktkunnskap og informativ utstilling, gratulerer Recover UB

2.   plass: New Solution UB UB – Vågen videregående skole

Begrunnelse:

Stilrein, tydelig, god komposisjon. Bevisst fargevalg, blikkfang. Kreativ bruk av utstillingsrommet.

3.   plass Kidså UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Miljøet gjenspeiler produktet. Bevisste på bruk av farger på interiør og produkt. Lekent, mange detaljer, vekker nysgjerrighet. Passer til målgruppen.

Største verdiskapingspotensial

1.   plass: Ung i Arbeid UB – Hetland vgs

Begrunnelse:

Vinneren skiller seg ut fra de andre selskapene. Selskapets konsept er skalerbart og innenfor et domene som er samfunnsnyttig og dagsaktuelt. Konseptet vil kunne bidra til flere samfunnsnyttige parameter i Norge men også i andre land. Kundemålgruppen er krevende og har andre triggere for samhandling og funksjonalitet. Konseptet har videre laget en plattform hvor flere potensielle partnere kan få utbytte av konseptet. Forretningsmodellen fremstår som gjennomtenkt og tidsaktuell. Selskapet fremstår som fremoverlente og har satt fokus på å løse et reelt problem i samtiden. Vinneren har som mange andre kandidater ikke laget et fysisk produkt men en portal/software for å få flere ungdommer inn i arbeidslivet. Gratulasjoner til Ung i Arbeid som vinnere av størst verdiskapningspotensial 2019.

2.   plass: Recover UB – Hetland videregående skole

Begrunnelse:

Selskapet har gjort en grundig markedsanalyse og bevist at det er marked for produktet. Det er betalingsvillighet og selskapet har allerede hatt flere salg. Samarbeidspartnere er identifisert og på plass for å videreutvikle produktet. Teamet er sammensatt komplementerende kompetanse og har vist handlekraft.

3.   plass:  Bedrift: Worthwhile UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Selskapet har et produkt som vil kreve høye volumer og kraftig vekst for å kunne bli selvbærende. Markedsføringskanalene gjennom sosiale medier, samt at selskap allerede har tanker rundt nye produkter i samme miljøprofil  er veldig bra. Selskapet viser at de tenker realistisk, men ambisiøst i forhold til budsjettet sitt og både partnere og marked er identifisert. Teamet viser at de har tenkt godt gjennom stegene videre.

 

Beste sosiale entreprenør

1.   plass: Eldregnisten UB – Tryggheim videregående skole

Begrunnelse:

Har en forretningside ut fra erfaring med egen familie, skaper gode dialog- og aktivitetsarenaer mellom generasjonene.

Letter arbeidsoppgaver for helsepersonell. Gir meningsfylt hverdagsinnhold for målgrupper, godt forretningspotensiale. Herlig engasjement og entusiasme i bedriften.

2.   plass: Fish It UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Fokus på flere samfunnsutfordringer i en løsning;

Gjenbruk av overskuddsmateriell, dyrevelferd/unødvendig lidelse, marin bærekraft. Godtsamarbeid med lokalt næringsliv. Innovative løsninger basert på god kunnskap.

3.   plass: Worth While UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Gir nytt liv og nye bruksområder til kassert maritimt materiell. Viser bevissthet rundt forsøpling av havet. Setter fokus på nye produktområder for den type ‘råvarer’. Fremstår som sporty og kule produkter.

 

Beste regnskap

1.   plass: Treecare UB - Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Økonomiansvarlig viser god forståelse for regnskap. Imponerende regnskapsperm! Bedriften har en flott dokumentasjon av Vipps. Veldig bra og oppdatert regnskap, helt frem til Entreprenørskapsdagen.

2.   plass Worthwhile UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Veldig god og oversiktlig bidragsperm. Bra regnskapsrapport med mye god dokumentasjon. Bedriften viser god orden og kunnskap generelt. 

3.   plass Fish It UB – Dalane videregående skole

Begrunnelse:

Greit og oversiktlig regnskap. En flott regnskapsrapport. Bedriften har gjort gode økonomiske vurderinger og har god kostnadskontroll.

Gastronomiprisen

1.   plass Jugo  UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Denne UBen har vært gjennom mye testing, de har et solid produkt, de får bærekraft til et nytt nivå. Produktene er varierte, ser bra ut og lukter godt.

Bedriften lager alt fra drikke til gnager snacks, gratulerer Jugo UB

2.   plass Kidsa UB – Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

UBen har en god tanke bak produktet sitt, de benytter smart og tiltalende emballasje, produktet kan videreutvikles, en smart ide; Kidsa UB

 

Storebrands bærekraftpris

1.   plass:  Jugo UB, fra Karmsund videregående skole

Begrunnelse:

Bedriften bidrar med å redusere matsvinn ved å produsere produkter av råvarer som matbutikkene ellers ville ha kastet. Bedriften har med dette tatt tak i et stort miljø- og klimaproblem Og har virkelig tenkt på bærekraft igjennom hele verdikjeden.

Bedriften har bevist vurdert bærekraft ved:

Produksjon

Råvarer

Gjenbruk

Avfallshåndtering

Bedriften benytter hele råvaren som gjør at de unngår avfall etter produksjonen.Bedriften refererer til relevante bærekraftsmål (mål nr. 3, 12, 13 og 17). Juryen lot seg imponere av profesjonelle standen, et meget godt produkt og av ulike smaksprøver og har selv kjøpt med oss varer hjem.

2.   plass: TreeCare UB, - Dalane videregående skole

Bedriften produserer og selger varen sin produsert av lokale overskuddsmaterialer, til mennesker som ønsker å gjøre mer for miljøet, med mindre ressurser for å sikre biologisk mangfold. får

Bedriften har bevist vurdert bærekraft ved:

Produksjon

Material

Gjenbruk

Produktet markedsføres som en hjelp til utrydningstruede arter for å sikre biologisk mangfold, en av vår tids store utfordringer. Bedriften referer til et relevant bærekraftsmål i sin presentasjon (mål nr. 8, 12, 13 og 15).

3.   plass: Trestammen UB – Tryggheim VGS

Bedriften bruker et avfallsbrukt til å produsere eksklusive produkter med en historie runnf. De benytter en type avfall som represetrener et stort og uløst problem som dette produktet kan bidra til å løse.

Bedriften har bevist vurdert bærekraft ved:

Gjenbruk

Produksjon

Bevaring av kulturarv

Bedriften markedsfører seg med stor kunnskap rundt produktet sitt og fremstår med stor yrkesstolthet. I tillegg har bedriften vekt interesse hos store lokale kunder. Gruppa har jobbet med bærekraftmål nr 11, 12,

 

Beste yrkesfaglige bedrift

Vinneren er en bedrift som står for kvalitet, stolthet og engasjement. De har god kunnskap om faget og utnytter hverandre sine styrker. Kunden er i fokus og de skal alltid levere arbeid med høy kvalitet.

Vinner: TB fix og finish UB – Tryggheim videregående skole

 

Lyses innovasjonspris

Begrunnelse:

Nesten alle ungdomsbedriftene hadde et stort samfunnsengasjement som inspirerer oss veldig.

Vinneren av Lyses Innovasjonspris er i en klasse for seg innovasjonsmessig. Vi ser tydelige gründerspirer og høyt engasjement. Vinneren skårer høyt på et nyskapende konsept. De har en god sammenheng mellom funksjonalitet og design. De har vært ærlige på utfordringer som har oppstått i prosessen men ikke gitt opp. De viser pågangsmot.

De har samarbeidet med relevante aktører i prosessen, og har utviklet flere produkter som egner seg for kommersialisering. Produktene og bedriften tilbyr en god løsning av reelle utfordringer og det er et stort pluss at det smaker godt!

Vinner: Jugo UB – Karmsund videregående skole

 

Beste ungdomsbedrift

Bedriften løser en samfunnsutfordring. Ideen er tidsriktig og det er et helthetlig konsept som kan videreutvikles med nye produkter og tjenester.

Det er et stort behov for de nye tankene og løsningene som bedriften står for. Det anvendes også i opplæring av nytt personell under studier.

Entreprenørene i selskapet bryr seg og byr virkelig på seg selv.

Årest beste ungdomsbedrift er gjennomført og har et stort potensiale, de kobler produkt og tjeneste sammen på en fantastisk måte.

Bedriften hjelper oss å møte en økt utfordring med tanke på flere eldre, ensomme og demente.

Vinner: Eldregnisten UB – Tryggheim videregående skole

 

Wildcard og NM billett: Recover UB – Hetland videregående skole

Vinner Alumnis Lederskapspris: Alexander Hinrichsen, Jugo UB