Nasjonal Gründercamp 2013

Sogn og Fjordane · 04.februar - 06.februar 2013

Nasjonal Gründercamp 2013 for videregående skole avholdes i Trondheim 4-6. februar 2013. Enova SF er oppdragsgiver og oppdraget vil være innenfor tematikken energi og klima.

 Påmelding gjøres av UE fylke innen 15. desember.

 Trondheim