Fylkesmessa '17 er historie. Vinnarane er kåra.

Sogn og Fjordane · 14 mars 2017

Fylkesmessa '17 er historie. Vinnarane er kåra.

Fylkesmessa for elev- og ungdomsbedrifter gjekk av stabelen den 14. mars i Førde. ShoeSaver UB frå Årdal vgs. vart beste ungdomsbedrift i fylket og skal representere Sogn og Fjordane på NM for ungdomsbedrifter 4. og 5. mai på Lillestrøm. Produktet deira tek sikte på å verne skoa dine mot søppel, væte og gjørme når du er på festivalar.

ShoeSaver UB saman med representantar frå UE Sogn og Fjordane. Frå venstre : Eivind Husabø - UE Sogn og Fjordane, Anders Lereng, Ørjan Sunde Vik, Mathias Rinde, Holger Aasen- UE Sogn og Fjordane, Hans Skogli 

Oppsummert i juryen si grunngjeving heiter det : "Beste ungdomsbedrift har vore innovativ og fått fram eit produkt med stort potensiale.  Dei viser at dei handterer alle sider i ei innovativ bedrift, og dei har også teke miljø på alvor.»  Bedrifta vann fleire prisar på messa. 

Øvrige vinnarar på Fylkesmessa var : 

1. plass Beste marknadsføring : ShoeSaver UB, Årdal vgs

2. plass Beste marknadsføring: Bit'n Byte UB, Hafstad vgs

1. plass Beste HR bedrift : ShoeSaver UB, Årdal vgs

2. plass Beste HR bedrift : Smak av verden UB, Måløy vgs

1. plass Beste utstilling : Agricultura UB, Mo og Øyrane vgs

2. plass Beste utstilling : Multifix UB, Eid vgs

1. plass Beste produkt : ShoeSaver UB, Årdal vgs

2. plass Beste produkt : Multifix UB, Eid vgs

1. plass Beste teneste : Bit'n Byte UB, Hafstad vgs

2. plass Beste teneste : Smak av verden UB, Måløy vgs

1. plass Innovasjonsprisen : ShoeSaver UB, Årdal vgs

1. plass Beste forretningsplan : ShoeSaver UB, Årdal vgs

1. plass Beste rekneskap : Focus UB, Sogndal vgs

1. plass Beste sosiale entreprenør : Mangfold UB, Flora vgs

2. plass Beste Ungdomsbedrift : Bit'n Byte UB, Hafstad vgs

PRISAR ELEVBEDRIFTER: 

Beste elevbedrift

1. plass Festarane EB - Gloppen usk 

 

Festarane EB - Gloppen Ungdomsskule

2.plass Matkrukjen EB - Halbrend skule

Beste stand og utstilling 

1.plass Festarane EB- Gloppen -Ungdomsskule

2 plass IGNIS EB - Eikefjord skule

Klima og miljøprisen

1.plass Halbrend Røykeri EB - Halbrend skuke

Beste ide eller produkt

1.plass Det kreative hjørnet - Halbrend skule

2.plass Naustdalskoppen - Naustdal barne og ungdomsskule

Beste lokalsafmfunnsprosjekt

1.plass Festarane EB - Gloppen ungdomsskule

2.plass Med hjarte for eldre EB - Eikefjord skule