Innovasjonscamp Nome vgs, avdeling Lunde

Telemark · 08.desember - 09.desember 2015

Innovasjonscamp

Innovasjoncamp (tidligere Gründercamp) er et program med fokus på kreativitet og nyskaping. I programmet gjennomfører elevene en Innovasjonscamp der de får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer løsningene for en jury, som kårer en vinner ut ifra gitte kriterier.

ØNSKER DU Å VÆRE VEILEDER ELLER DOMMER FOR ELEVENE PÅ DENNE CAMPEN? TA KONTAKT MED  BETTINA.ABRAHAMSRUD@UE.NO 

Vennligst last opp deres presentasjoner til semifinalen innen kl 10.45 her: 

https://ungent.sharefile.com/r-ra0e91ecd91d48c8a

OBS: merk dokumentene deres med GRUPPE_NR. (Feks GRUPPE_17)

Vennligst følg linken for å evaluere Innovasjonscampen ved Nome vgs, avdeling Lunde 2015! 

https://uetelemark.wufoo.com/forms/z120v6dx0e5qcms/